2007.a ESRI päevade materjalid


Järjekorras juba neljandad ESRI päevad viidi läbi 22.-25. mail neljas Eesti linnas: Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Tallinnas. Seminaridest osavõtjate arv suurenes sellelgi aastal ning teemade ring on laienenud kitsamate GIS-i kasutusvaldkondadeni alates ülikoolides GIS-i õpetamisest kuni riiklike ruumiandmete infrastruktuuri lahendusteni. Sellel aastal osales erinevatel üritustel kokku üle 200 inimese 110 asutusest ja ettevõttest.

 

 ESRI päevad 2007 ettekanded

 

 
ESRI GIS-lahendused Eestis – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne
Mis on uut ArcGIS tarkvaras – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne
Kartograafia ArcGIS-is – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne
Mobiilsed tehnoloogiad GIS-is – Jaanus Kask, AlphaGIS ettekanne
Trimble uued tooted GIS valdkonnas – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne
Kuidas me sobime Euroopasse? – prof Tõnu Oja (Tartu Ülikool)  

ettekanne

GIS-i õpetamine Maaülikoolis – Anne Kull (Maaülikool)  

ettekanne

ESRI tarkvara ja MGIS kasutamine piirülese looduskaitse korraldamisel Põhja-Liivimaal – Meelis Leivits, Anneli Roosalu, Agu Leivits (Riiklik Looduskaitsekeskus) ettekanne

 

 

GIS omavalitsuses – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne
GIS ja maakorraldus Pärsti vallas – Raivo Laidma (Pärsti Vallavalitsus)  
 

Maavalitsuses kasutusel oleva GIS-andmestiku haldamine Võru MV näitel – Tõnu Laos (Võru Maavalitsus)

 

ettekanne

 

GIS-põhine Pärnumaa rannikualade üleujutuskriisi kaart – Enn Bernard (Pärnu Maavalitsus)

 

 

 

GIS-i arengud ja rakendused Tallinnas – Tanel Tamm (Tallinna Linnavalitsus)

 

ettekanne

 

GIS Tallinna rohealade teemaplaneeringu koostamisel – Eduard Pukkonen (Dereevos)

 

ettekanne

 

ArcGIS linna teemärgistuse ja teemärkide korraldamissüsteemi lahendusena – Vadim Ivlijev (Virucom) ettekanne
 

Andmete kogumine GIS ja GPS tehnoloogiaid kasutades – Jürgen Öövel (Riiklik Looduskaitsekeskus)

 

ettekanne

 

GIS ja  Kohtla-Järve vee-ettevõte – Meelis Eldermann (Viru Vesi)

 

ettekanne

 

Tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine GIS-vahenditega – Jüri Järve (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit) ettekanne
 

GIS-i kasutamine Eesti Gaasis – Heigo Ojaste (Eesti Gaas)

 

ettekanne

GIS Lennuliiklusteeninduse AS-s: lennunduskaardid ja PANDA – Aigar Tarre, Oleg Letberg (Lennuliiklusteeninduse AS) ettekanne
 

Valmistoodetel põhineva koostoimiva ja avatud SDI juurutamine – Adam Sliwinski (Conterra)

 

ettekanne

 
 
 
 

Vaata seminari fotosid >>