2011.aasta GIS-päev toimub 16.novembril Eesti Rahvusraamatukogus


Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärgiks on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid, tõsta geograafia õpetajate teadlikkust GIS-idest ja toetada neid õpilastes geoinformaatika, kartograafia ja geograafia erialade vastu huvi äratamisel. Lisaks on teabepäeva üheks oluliseks eesmärgiks kindlasti oskusteabe jagamine – erialaspetsialistid saavad nii omavahel kui ka õpilastele, tudengitele ja õpetajatele oskusteavet jagada.

Teabepäeval tutvustatakse konverentsisaalis erinevate ettekannete näol loodusteaduste õppimisvõimalusi, geograafiateaduse uurimismeetodeid ja GIS-i põhiseid rakendusi erinevates eluvaldkondades. Lisaks ettekannetel konverentsisaalis toimub palju muudki huvitavat. Täpsemalt loe GIS päeva kodulehelt www.gispaev.ee .

 

Teabepäev on tasuta. Oodatud on geograafiaõpetajad, spetsialistid, ametnikud, tudengid, õpilased ja teised geograafiahuvilised.

Teabepäeva korraldavad:

Eesti Geoinformaatika Selts, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste Osakond, Eesti Rahvusraamatukogu, Keskkonnateabe Keskus, Statistikaamet, Maa-amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, AlphaGIS, Regio

GIS päev on hariduslik üritus, mis võimaldab geoinfosüsteemide kasutajatel ja tarnijatel läbi reaalse maailma kasutusjuhtude selgitada üldsusele, asutustele ja koolidele GIS-i rolli meie igapäevaelus.

GIS päev on globaalne sündmus. Erinevad GIS-i kasutavad asutused üle maailma osalevad GIS päeval olemasolevate ürituste sponsoreerimise või oma ürituse korraldamise kaudu. 2005. aastal korraldati rohkem kui 700 erinevat GIS päeva üritust 74 riigis üle maailma. Esimene GIS päev korraldati 1998. aastal.

GIS päeva mõte sai alguse 1987. aastal USA-s kui sealne Rahvuslik Geograafia Selts otsustas Geograafilise Teadlikkuse nädala (Geography Awareness Week) jooksul edendada koolides, organisatsioonides ja ühiskonnas geograafilist kirjaoskust. Suurt rõhku pandi geograafilise kirjaoskuse ednedamisele laste hariduses. GIS päeva peetakse igal aastal Geograafilise Teadlikkuse nädala (novembri kolmas nädal) kolmapäeval (www.gisday.com).