AlphaGIS kinnitati EAS koolitustoetuse teenuse-pakkujate nimekirja


Meil on heameel Teile teatada, et nüüdsest on võimalik AlphaGIS ettevõtte poolt korraldatavatele kursustele EAS-i kaudu taodelda koolitusosaku näol toetust koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks, mille kaudu saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtted hankida vastavat teenust organisatsioonidelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks, et tõsta töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest.

Koolitusosaku toetuse ja sellega seotud korduma kippuvate küsimuste kohta leiate täpsemat informatsiooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-toetus/ueldist