ArcGIS 10.4 – kaasaegne ja universaalne GIS-platvorm Teie organisatsioonile


Esri teatas 18. veebruaril 2016 ArcGIS 10.4 versiooni ilmumisest (loe pressiteadet siit), mis sisaldab täiustunud kartograafia ja visualiseerimise võimalusi, senisest veelgi tõhusamaid vahendeid kogu ettevõtet hõlmava tervikliku GIS-platvormi loomiseks ja rakendamiseks ning paljude uute nutirakenduste kaasamist igapäevatöödesse. ArcGIS 10.4 tulekuga on lisandunud mitmeid uusi tooteid ja traditsiooniliselt ka suur hulk kasulikke uuendusi ja funktsionaalsust, mis muudab ArcGIS-iga töötamise senisest veelgi efektiivsemaks. Alljärgnevalt on välja toodud mõned olulisemad ArcGIS 10.4 versiooniga lisandunud uuendused:

 

ArcGIS Pro  uued võimalused töökohatarkvaras (desktop GIS)
Uue kontseptsiooniga 64-bitine töökohatarkvara rakendus on täiendav asjakohane alternatiiv ArcMap-ile ning aitab teostada andmetöötluse ülesanded kiiremini kui kunagi varem. ArcGIS Pro võimaldab andmetega paralleelselt töötada nii 2D kui ka 3D vaadetes. Lisaks saab luua korraga mitu kujundusvaadet ning teha oma kaardid kõigile kättesaadavaks, laadides need paari nupuvajutusega otse ArcGIS Online või Portal for ArcGIS keskkonda. ArcGIS Pro 1.2 versiooni saavad MyEsri kliendiportaalist alla laadida ning autoriseerida need ArcGIS for Desktop 10.4 tarkvaratoodete (Basic, Standard ja/või Advanced tase) litsentside omanikud, kel on kehtiv tarkvara hooldusleping.

Jätkuvalt on toetatud ka harjumuspärane ArcMap keskkond, kuid sellega seotud sisulised uuendused võrreldes ArcGIS Pro tarkvaraga on tagasihoidlikumad. Detailne ülevaade ArcMap 10.4 uuendustest on kättesaav siit.

Vektortailitud kaartide/kihtide loomine, jagamine ja kasutamine
ArcGIS Pro 1.2 sisaldab vektorpõhiste tailide (vector tiles) alusel kaartide/kihtide loomist/konfigureerimist/autoriseerimist ning jagamist ArcGIS Online ja/või ArcGIS for Server (sh Portal for ArcGIS) keskkondades. Sääraselt renderdatud kaardid on kiiresti kuvatavad ka kõrgemates resolutsiooniastmetes ning samuti on neid lihtne kujundada ja uuendada. Vastav jagamine toimub mobiilsete kaardipakkide (Mobile Map Packages) kaudu. Vektorpõhiste tailide kohta leiab täpsemat informatsiooni siit.

 

Lokaalsed 3D vaated
ArcGIS Pro 1.2 pakub ühe uuendusena välja ka väiksema ulatusega lokaalsete 3D vaadete (local scene) kuvamise ArcGIS Online ja Portal for ArcGIS keskkondades tasapinnalise koordinaatsüsteemide alusel.

Ruumianalüüsid Portal for ArcGIS keskkonnas
Varasemalt vaid ArcGIS Online kaardiaknas eksisteerinud ruumiliste analüüside funktsioonid on nüüdsest rakendatavad ka Portal for ArcGIS-i kaudu. Veebipõhise GIS-i suunitlusega kasutajad (Portal for ArcGIS, ArcGIS Server ja ArcGIS Data Store) saavad geoanalüütika kaudu teostada nii tulipunktide leidmist, marsruutimist jpm.

 

Portal for ArcGIS ja ArcGIS for Server-i tõhusam kaasamine ettevõtte infrastruktuuri
ArcGIS 10.4 võimaldab lihtsamini juurutada kõrgkäideldavaid GIS-portaale, mis aitavad suurendada süsteemi jõudlust, minimeerida maasolekuaegasid ja tagavad võimekuse tuvastada saidiga seotud tõrkeid. Taoline lihtsustatud arhitektuur koos uue (avarii)taastevahendiga (disaster recovery) parendavad ettevõtte paindlikkust nii Portal for ArcGIS, asutuse ArcGIS Server saidi kui ka ArcGIS Data Store keskkonna juurutamiseks.

ArcGIS for Server 10.4 uuenduste detailse ülevaate leiate siit.

Portal for ArcGIS 10.4 uuenduste detailse ülevaate leiate siit.

 

Uued ja täiustatud äpid
Uued ja täiustatud äppide kogu hõlbustab välitööde planeerimist ja teostamist. Samuti on märgatavalt lihtsustunud info jagamine klientidega või laiema üldsuse kaasamise eesmärgil (crowdsourcing). Uue sisu ja funktsionaalsusega on mitmesuguste inspekteerimisega jm ülesannete teostamiseks kasutatavad nii Workforce for ArcGISNavigator for ArcGISSurvey123 for ArcGIS kui ka Collector for ArcGIS rakendused. Hetkel veel beetaversiooni staatuses on Drone2Map for ArcGIS, millega on võimalik luua 3D punktipilvi.

Paljude äppide ja rakendustega seotud ArcGIS Online uusima versiooni uuenduste detailse ülevaate leiate siit.