ArcGIS 3D Analyst


ArcGIS 3D Analyst võimaldab efektiivselt visualiseerida, analüüsida ja töödelda 3D ruumiandmeid. Tarkvara kaudu saab koostada realistlikke perspektiivis vaadeldavaid kujutisi (nt elektriliinid, veetorud jms), arvutada mahtusid, kasutada LiDAR andmeid, teostada ja salvestada kolmemõõtmelist navigeerimist jne. Laienduse abil saab luua realistlikke perspektiivis vaadeldavaid raster- ja vektorandmetega liidetud kujutisi maapinnast ning määrata missugused piirkonnad on valitud maapinna punktist nähtavad.

Valik ArcGIS 3D Analyst kaudu tehtavatest ülesannetest:

  • GIS andmete loomine, kasutades kolmemõõtmelisi vaateid
  • Kolmemõõtmeliste andmete analüüs, kasutades cut/fill, otsenähtavuse ja maapinna modelleerimist
  • Andmete vaatamine nii globaalses kui lokaalses perspektiivis
  • Erineva resolutsiooniga maapinna andmetega navigeerimine ilma katkestusteta
  • Kahe- ja kolmemõõtmeliste ruumianalüüside teostamine
  • Modelleerimise või analüüsi tulemuste visualiseerimine kolmemõõtmeliselt ja nende eksport videona

Täiendav info:

  • “3D andmete haldamine ArcGIS 3D Analyst abil” – Eveli Sisas, AlphaGIS   [PDF]  [video]
  • Eesti näidisandmete alusel tuuleparkide nähtavusanalüüsi arvutamine ArcGIS 3D Analyst vahenditega  [video]
  • “3D andmetega töötamine ArcGIS-is” eestikeelse koolituse info  [kliki siia]
  • ArcGIS 3D Analyst üldine tutvustus  [video]

ArcGIS 3D Analyst detailne tutvustus