ArcGIS 9.2 versiooni uuendused


ArcGIS 9.2 versioonis on tulemas rida uuendusi, milledes on ESRI poolt eriti keskendutud kvaliteedi, kasutatavuse ja jõudluse parandamisele. Väga palju on uuendusi geoandmebaasi, kartograafia, visualiseerimise, CAD-andmete kasutamise ja laienduste osas. Mõned üldisemad näited uuendustest:

Kasutatavus

  • Kaardil navigeerimise uued võimalused hiire ratta ja kiirklahvidega
  • Uued mõõtmisvahendid – pindala, snäppimine, kokku jm
  • Asukoha leidmine koordinaatidega – erinevad koordinaatsüsteemid

Üldised uuendused

  • Kiirem geokodeerimine – 4x+
  • Metaandmete standardi ISO 19139 tugi
  • Microsoft Excel failide otselugemine
  • OGC GML Simple Feature andmete tugi

 Stabiilsus/kvaliteet

  • Oluliselt on tõstetud töökindlust kasutajate ettepanekute ja põhjaliku testimise tulemusena

Uuendustest leiab täpsemat infot ESRI kodulehelt kliki siia

ArcGIS 9.1 kasutajad, kellel on kehtiv tarkvarahoolduse leping, saavad automaatselt ArcGIS 9.2 versiooni tasuta. ArcGIS 9.2 ilmumine on planeeritud 2006.a neljandas kvartalis.