ArcGIS Geostatistical Analyst


ArcGIS Geostatistical Analyst on laiendus ArcGIS Desktop toodetele, mis suurendab oluliselt baastarkvara funktsionaalsust, pakkudes mitmekülgset ja dünaamilist töövahendite komplekti ruumiandmetega seotud uurimuste ja geostatistiliste analüüside tegemiseks. Samuti annab Geostatistical Analyst võimaluse kaardistada, modelleerida ja interpoleerida ruumis paiknevate nähtuste levikut ja anomaaliat (nt atmosfääriga seotud analüüsid), luua vastava andmestiku korral erinevaid prognoosikaarte erinevate statistilised pindade näol, genereerida trendanalüüse, reljeefimudeleid jne.

ArcGIS Geostatistical Analyst on terviklik pakett ruumiliste andmete eeltöötluseks, geostatisiliste analüüside tegemiseks, piirjoonte genereerimiseks ning järeltöötluseks. Laiendus sisaldab interaktiivseid graafilisi töövahendeid ja kasutada saab ka olemasolevaid mudeleid. Geostatistical Analyst tõhustab ArcGIS-is andmetega toimetamist, visualiseerimist ning kaardistuse võimalusi, pakkudes GIS kasutajatele efektiivseid geoinfoteadustes kasutatavaid analüüside töövahendeid.

Valik ArcGIS Geostatistical Analyst kaudu tehtavatest ülesannetest:

  • Keerukama spetsiifika ja ülesehitusega ruumianalüüside läbiviimine (nt mitme muutujaga statistilised arvutused, mudelite veahinnangud, sisemiste korrapärade/korrapärasuste leidmine, trendanalüüsid, Voronoi diagrammide ja semivariogrammide loomine, histogrammid jpt)
  • Erinevat tüüpi krigingu arvutused ja nende verifikatsioon
  • Eri tüüpi jäljendusmeetodite kasutus

Täiendav info:

  • ArcGIS Geostatistical Analyst detailne tutvustus Esri kodulehel [kliki siia]

ArcGIS Geostatistical Analyst detailne tutvustus