ArcGIS Online nüüdsest eesti keeles!


ArcGIS Online märtsi suurima uuendusena saab kasutada pilvepõhist GIS keskkonda, kaarte, malle ja teisi seotud komponente eestikeelsena! Nii avalikele kui ka tellitud kontodele lisati uue keelelise valikuna eesti keel. Kui Sinu konto on ikka veel inglise keeles, siis muuda soovi korral keelelist valikut oma kasutajakonto seadete alt:

Seejärel on eestikeelsena kasutatavad nii kaardirakendused kui ka üldine halduse ja otsimise kasutajaliides. Tõlkeprotsess on veel viimistlemise järgus ning edaspidiste uuenduste käigus eestikeelseid tekste laiendatakse ja parendatakse. Vaata ja proovi ise uut eestikeelset kasutajaliidest

Vaatajarakenduse uuendused

ArcGIS.com vaatajarakendus toetab nüüdsest teekonna juhiseid kahe asukoha vahel. Teekonnajuhiste nupp ilmub kõigile organisatsioonikonto kasutajatele automaatselt. Peatuste järjekorda saab optimeerida ja peatusi saab kaardil nihutada, et interaktiivselt muuta teekonda.

Uued teenuste tüübid

Nüüdsest toetab ArcGIS Online pilvepõhine keskkond muuhulgas teistele levinud teenustele ka: WMTS, Tiled layer ja GeoRSS teenuseid.

ArcGIS for Server 10.1 dünaamilised teenused

ArcGIS pilvekeskkonnas saab muuta ArcGIS serveri teenuste sümboleid tänu 10.1 välja tulnud uuele dünaamiliste kihtide funktsionaalsusele. Enam ei piirduma vaikimisi pakutavaga, vaid saab läheneda ka kohandatud mõtteviisiga.

Publitseerimise laiendamine

Uue ArcGIS.com versiooniga saab publitseerida majutatud GIS teenuseid mitmest shape failist korraga. Shape failid saab lisada ühte ainsasse ZIP faili ja lihtsa kasutajaliidese abil luua sellest kõigile välja pakutava  kaarditeenuse.

Kaardimallide uuendused

Uuendati „swipe“ malli, mis võimaldab kahte kaarti võrrelda:

Lisati uus maatükkide maksustamise ja kasutusinformatsiooni kaardimall ning uuendati redigeerimise malli.

Lisaks said läbivalt uusi funktsionaalsuseid ja kasutajaliidese parandusi erinevad ArcGIS Online keskkonnaga seotud tooted nagu Esri Maps for Office, Collector for ArcGIS ja Operations Dashboard for ArcGIS.

Lisainformatsiooni: