ArcGIS Online uuendused (aprill 2018)


Esri avaldas 12. aprillil 2018 uue versiooni ArcGIS Online keskkonnast (www.arcgis.com) ja sellega seotud toodetest. Täiendused hõlmavad nii täiesti uusi funktsioone ja tööriistu kui ka parendusi olemasolevale funktsionaalsusele. Peamised täiendused on seotud ArcGIS Online 2D/3D kaardiakendega, andmekorje ja –haldusega, kaardilugude disainiga ja Web AppBuilder  keskkonnaga.

Kasutajaliides

 • Organisatsioonikonto sisese  parema süsteemsuse tagamiseks on tekitatud võimalus hierarhiliste kategooriate loomiseks. Võimalus on valida erinevate mallide (nt ArcGIS, ISO, Inspire) vahel või koostada enda omad.

ArcGIS Online kaardiaken (Map Viewer)

 • Elukeskkonna atlasest (Living Atlas) ja samuti teiste kihtide otsingul saab jooksvalt pakutavaid tulemusi kuvada tabeli või loeteluna ning soovi korral ka sorteerida ja filtreerida.

 

 • Otsingu tulemustes pealkirjale klikates avaneb võimalus täpsemalt sisuga tutvuda või lisada sisuobjekt oma lemmikute hulka.
 • Predominant Category ja Predominant Category and Size kaudu saab nüüd näidata kuni kümmet atribuuti.
 • Kihtide visualiseerimisel saab valida värvi, suuruse ja läbipaistvuse vahemike näitamist või nende peitmist.

3D GIS

 • Scene Viewer on nüüdsest kasutatav mobiilsetes seadmetes. Uuemates telefonides ja tahvelarvutites saab 3D sisu visualiseerida otse brauseris, eraldi äppi selleks installeerida ei ole vaja.
 • Alade mõõtmise tööriist võimaldab interaktiivselt alasid 3D stseenides mõõta ning arvutada pindala ja ümbermõõtu nii horisontaal- kui vertikaalpindadel.
 • Scene Viewer parandab stabiilsust monitorides ja kontrollides mälukasutust kihtide üleselt, sõltuvalt  määratud kvaliteedi ja resolutsiooni seadetest.
 • 3D hoonete servi saab renderdada, mis parandab kontrastsust ja sügavuse tajumist.

Ruumianalüüsid (spatial analytics)

 • Dissolve Boundaries tööriist sisaldab nüüd Create multipart features parameetrit, mis lubab või keelab objektidel olla mittepidevad.

Insights for ArcGIS

 • Insights uuendus sisaldab regressioonianalüüsi, hajuvusdiagrammide maatrikseid (scatter plot matrices), võrkdiagramme ja –kaarte (link charts, link maps).

Andmekorje ja -haldus

 • Info lisamiseks objektikihile saab sisendina kasutada Microsoft Exceli või GeoJSON formaadis faile.
 • Objektikihtidel saab atribuudilahtritele omistada unikaalseid piirajaid (add a unique constraint), mis võimaldavad lahtrit kasutada unikaalse identifikaatorina ja ennetavad nendes lahtrites asuvatest väärtustest dublikaatide tegemist.
 • Pilvkettalt (cloud drive) saab nüüdsest avada ka GeoJSON ja .zip formaadis faile, mis sisaldavad shape-faile või faili geoandmebaase (file geodatabase).
 • Nüüdsest saab kuvada objektikihtide kohta kihi tasandil metaandmeid sisuobjekti lehel. Lisaks sellele on objektikihtide faili geoandmebaasina eksportides objektiklassidele (feature class) lisatud kihi tasandil metaandmed.
 • Põllumajandusmaa inspekteerimiseks on loodud uus Invasive Pest Monitoring objektikihi mall.

Kaardilugu (Story Map)

 • Story Map Cascade lugusid saab nüüd eksportida ja printida PDF formaati. Samuti saab luua ja muuta kaarte Cascade koostajast. Cascade tüüpi lugusid saab nüüdsest koostada ka Firefox brauseriga. Loe lähemalt https://bit.ly/2qwi3ky
 • My Stories kontrollib ja parandab HTTP linkidega seotud kaardilugudes esinevaid veebiturvalisusega seotud probleeme.

Konfigureeritavad äpid

Web AppBuilder

 • Lisandunud on uued moodulid (widgets), mis puudutavad nii 2D kui 3D kaarte ning andmete agregeerimist, kaugust ja suunda, mõõtmist, jagamist, editeerimist, andmete filtreerimist jm. Loe lähemalt https://bit.ly/2H3fUnB

Operations Dashboard

 • Nüüdsest saab kasutada diagramme töölaua tegevuste allikana, manustada dokumente, pilte ja videosid. Kaardielement sisaldab joonmõõtkava, otsingufunktsiooni ja muud.

Collector for ArcGIS

 • ArcGIS Online turvaseadete muutumise tõttu on vajalik värskendada ka Collectorit. Samuti on loodud uue generatsiooni Collector äpp, mis on praegu betaversioonis.

Survey123 for ArcGIS

 • Uuendused puudutavad küsimuste kuvamist ja nende käitumist küsitluses. Brauseris avatud küsitlused toetavad suuremat hulka küsimuste tüüpe ja välimusi, sobitudes äpiga.
 • Survey123 integreerub Spike laser lahendusega, mis võimaldab küsitlusel kasutada Spike’iga tehtud fotosid ja teha väljavõtteid pildile salvestatud väärtustest.

 

Detailsem ülevaade kõigist uuendustest on leitav https://bit.ly/2JFrffm