ArcGIS Online uuendused (juuni 2017)


Esri avaldas 27. juunil 2017 uusversiooni ArcGIS Online baaskeskkonnast ja sellega seotud toodetest. Täiendused hõlmavad muuhulgas 2D/3D kaardiaknaid, uusi temaatiliste kaartide loomise ja kartograafilise disaini vahendeid, uusi malle rakenduste/äppide tegemiseks, konto üldist sisuhaldust ja administreerimist, täiustunud Esri Living Atlas sisu, ArcGIS Online-ga seotud erinevaid rakendusi jpm. Alljärgnevalt on välja toodud valik äsjailmunud uuendustest teemade kaupa:

ArcGIS Online kaardiaken (Map Viewer)

 • Arcade skriptikeel on lisaks märgistele nüüdsest toetatud ka pop-up akende ning sellega seotud parameetrite kirjeldamise juures
 • Geoanalüütika vastavates funktsooonides/algoritmides kasutatud sisendparameetrid salvestuvad koos tulemkihiga ning on hiljem seeläbi oluliselt lihtsamini taaskasutatavad (nn Rerun Analysis)
 • Veebikaardi väljatrüki juures on automaatselt prinditav leppemärkide loend (legend)
 • Vector tile layer ja vector basemap tüüpi kihid on toetatud ka prinditavatel kaartidel

3D stseenide aken (Scene Viewer)

 • Täiendavad seaded punktobjektide kiiremaks kuvamiseks
 • Tekstikastide (Callout) lisamise võimalus selgemaks asukohtade ja nimede markeerimiseks/visualiseerimiseks
 • Kattuvate objektide sõrendamine (Declutter funktsioon)
 • Täiendavad sümbolite teegid
 • Nutika kaardistamise (Smart Mapping) funktsionaalsus

Esri Living Atlas of the World

 • Kogu maailma kattev uus Esri standardne aluskaart Firefly, mis on spetsiaalselt kujundatud põhimõttel „üldisemast detailsemaks“ vastavalt konkreetsele suumiastmele
 • Kogu maailma kattev uus Esri standardne aluskaart Clarity, mis kuvab ühes või teises piirkonnas kõige selgema pildikvaliteediga aeropildistamise andmeid
 • Spetsiaalne WGS84 geograafilises koordinaatide süsteemis kirjeldatud aluskaartide kogum World Basemaps (WGS84)
 • Organisatsioonid saavad kasutada Esri vektorpõhiseid aluskaarte vaikimisi valikuna kaardiaknas ja samuti ka 3D stseenide aluskaartide galeriides ning teistes ArcGIS rakendustes
 • Uuenenud sisuga World Imagery aluskaart (sh metaandmete väljavõte konkreetsest piirkonnast)

ArcGIS Online konto sisuhaldus

 • Mugavam ja täiustatum kasutajaliides (sh lihtsam sisu leidmine ja haldamine)

Valmiskujul mallid rakenduste koostamiseks

 • Uus mall Minimal Gallery (beta) ArcGIS Online organisatsiooni vastavate gruppide alla majutatud sisuüksustest lihtsa ülesehitusega kaardigalerii koostamiseks
 • Uuendused Story Map Cascade ja Story Map Shortlist (beta) mallide parameetrite kirjeldamisel
 • Uus mall Impact Summary hõlbustab konkreetse kaardiakna ulatuses kuvada määratud veergude sisust objektide atribuutidega seotud erinevaid statistikuid (summa, keskmine, miinimum, maksimum)

Web AppBuilder for ArcGIS

 • 8 uut moodulit (widgets), mis muuhulgas sisaldavad täisvaate määramist, kaardivõrkude lisamist, koordinaatide teisendamist, uute infograafikute kasutamise valmidust jpm

 

NB! Põhjalik ülevaade värskelt ilmunud ArcGIS Online uuenduste ja sellega seotud toodete (sh Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS jt) kohta on kättesaadav https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/06/28/whats-new-arcgis-online-june-2017/