ArcGIS Online uuendused (september 2014)


Esri avaldas 23. septembril 2014 uue versiooni ArcGIS Online baaskeskkonnast ja sellega seotud toodetest. Soovitame soojalt kõigile kasutajatele äsja lisandunud võimalustega tutvust teha. Käesolev versioon hõlmab muudatusi ja täiendusi nii (veebi)rakenduste seadistamisel, avaandmete publitseerimisel kui ka ArcGIS Online organisatsioonikontot omavatele instantsidele  litsentside ja õiguste jagamiseks asutusesiseselt jpm. Alljärgnevalt olgu nimetud mõned olulisemad märksõnad:

  • Uus moodul Web AppBuilder for ArcGIS
  • Uus veebirakenduse mall GeoForm objektide muutmiseks vormide kaudu, kus on toetatud ka alamtüübid ja domeenid. Vastav mall on kasutatav objektiteenuste (feature service) olemasolul.
  • Olemasolevate veebirakenduse mallide täiendused
  • Uus galeriide seadistamise mall – loe lähemalt http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2014/09/23/a-new-gallery-app-for-arcgis-online/
  • Sisuobjektid on varasemast tänu erinevatele ikoonidele lihtsamini eristatavad
  • Täiendused geoanalüütika funktsioonides (nähtuste/objektide piirkondliku esinemise vähemuse ja enamuse kalkuleerimine koos vastava protsentuaalse jaotusega)
  • ArcGIS Open Data
  • ArcGIS Pro litsentside haldus
  • Olemasolevate objektikihtide (feature layers) sisu asendamine (ülekirjutamine) senisest lihtsam
  • Parendatud KML kihtide esitamine

Detailne ülevaade kõigist 2014. septembris ilmunud/ilmuvatest ArcGIS Online uuendustest ja sellega seotud toodetest on kättesaadav http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2014/09/24/whats-new-in-arcgis-online-september-2014/