ArcGIS Online uuendused (september 2016)


Esri avaldas 13. septembril 2016 järjekordse uuenenud sisuga versiooni ArcGIS Online baaskeskkonnast ja sellega seotud toodetest. Täiendused hõlmavad muuhulgas kaardiakendes töötamist, uusi temaatiliste kaartide loomise ja kartograafilise disaini vahendeid, erinevate ArcGIS rakenduste tõhusamat omavahelist integratsiooni, uusi valmiskujul malle rakenduste/äppide tegemiseks ning olemasolevate täiendusi, organisatsioonikonto üldist haldamist ja litsentside administreerimist jpm.

agol_september_2016

Nutika kaardistamise (Smart Mapping) juures on lisandunud täiendavad värvistiilid pildiandmete visualiseerimiseks. Kihiga seotud parameetrite alt on leitav dünaamilistele kaardikirjadele (labels) määratav sobilik mõõtkavavahemiku määramise liugur. WMS-teenuste juures on nüüdsest muuhulgas toetatud ka konkreetsete kihtide lisamise valmidus. Samuti on lisandunud täiendusi ajateadlike andmete filtreerimisel.

Palju uut kasulikku on lisandunud ka populaarse Web AppBuilder for ArcGIS moodulis sisalduvate muutmise (Edit), otsingu (Search), filtreeringu (Filter), 3D jt olemasolevatesse seotud algoritmidesse.

ArcGIS Online-ga seotud toodetest on senisest veelgi võimalusterohkemaks muutunud Collector for ArcGIS, Navigator for ArcGIS, Operations Dashboard for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, Workforce for ArcGIS ja GeoPlanner for ArcGIS rakendused.

Põhjalik ülevaade värskelt ilmunud uuenduste kohta on leitav https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2016/09/13/whats-new-arcgis-online-september-2016/