ArcGIS Online uuendused (september 2018)


Esri avaldas 18. septembril 2018 järjekordse uusversiooni ArcGIS Online keskkonnast (www.arcgis.com) ja sellega seotud toodetest. Täiendused hõlmavad nii täiesti uusi funktsioone ja tööriistu kui ka parendusi olemasolevale funktsionaalsusele ning mille detailse ülevaate leiate siit. Alljärgnevalt on loetletud peamised märksõnad uue versiooniga lisandunud sisust:

Ruumianalüüsid

Ruumianalüüsi tööriistad võimaldavad nüüdsest summeerida andmestikus olevaid mustreid ja seoseid ning kuvada tulemusi kaartidel, tabelite ja graafikutena. Antud tööriistad on kättesaadavad otse standardsest kaardivaaturist (Map Viewer).

Uued funktsioonid:

Keskmise ja hajuvuse summeerimine (Summarize Center and Dispersion) mõõdab punktihulga hajuvust ning arvutab nende keskmise objekti, aritmeetilise ja mediaankeskme või hajuvuse ellipsi. Antud tööriist on hea aja jooksul toimunud muutuste jälgimiseks või objektide (sisemise) jaotuse võrdluseks.

Punktklastrite leidmine (Find Point Clusters) leiab ruumilisele jaotusele tuginedes ümbritsevast mürast punktobjektide klastrid. Algoritm genereerib alad, kuhu punktid või sündmused on kontsentreerunud ning kus need on eraldatud tühjade või hõredate aladega. Punktid, mis ei kuulu ühtegi klastrisse, määratletakse mürana.

Olemasoleva funktsionaalsuse parendused:

Leia olemasolevad asukohad (Find Existing Locations) ja Tuleta uued asukohad (Derive New Locations) tööriistad saavad nüüd kasutada “lähim” ruumilist suhet, leidmaks teisest kihist antud objektidele lähimad objektid.

Liida objektid (Join Features) kõiki liitmise tulemusi saab nüüd salvestada majutatud objektikihina (hosted feature layer), kaasa arvatud üks mitmele suhteid. Samuti on uued valikud defineerimaks üks ühele vasteid, kasutades selleks arvu või kuupäeva andmelahtris avaldisi.

 

3D stseenid

Stseenivaatur (Scene Viewer) võimaldab omada, vaadata ja jagada 3D stseene. Nüüdsest saab stseenidel navigeerida gamepade ja 3D hiiri kasutades. Parandatud otsingufunktsioon võimaldab leida stseenidest objekte, kasutades selleks kihi atribuute. Samuti saab otsingut konfigureerida nii, et tulemuse leidmisel suumitakse objektile.

 

Õpe

Learn ArcGIS lehekülg koondab endast ajakohast õppematerjali, mis põhineb reaalsetel probleemidel ning katab terve ArcGISi platvormi. Lehelt leiate how-to blogisid, videomaterjale ning teemakohaseid kaardilugusid.

 

Konfigureeritavad rakendused

Konfigureeritavad rakendused on mallid, mida saab lihtsalt, programmeerimist kasutamata seadistada. Nende abil saab kiirelt avaldada rakendusi erinevate kasutajate ja töövoogude jaoks. Valitavaid rakendusi on palju, sõltuvalt koostaja ja sihtrühma vajadustest.

Uued mallid

Image Visit võimaldab kasutajatel liikuda piltidel mööda ettenähtud asukohtade järjekorda ning vaadata atribuute ja lisada või muuta objekte. Rakendus vähendab pildikujutiste laadimise aega, kiirendades nii näiteks kinnisvara hindamist, punktide kontrollimist jm.

 

Scene with Inset Map loob silla 2D ja 3D rakenduste vahel, manustades 2D kaardi stseenile, aidates nii kasutajatel orienteeruda. Samuti saate 2D ja 3D vaateid kuvada kõrvuti (nagu alloleval pildil) või järjestatult.

 

Layer Showcase (beta) võimaldab kuvada kihtide hulka. Kasutajad saavad vaadata kihipõhist sisu grupist, vaadata kihte kaardil või stseenis ning luua rakenduses olevatel kihtidel põhineva kaardi või stseeni. Varajast versiooni Layer Showcase rakendusest näidati 2018 Esri kasutajate konverentsil, kus seda kasutati, et luua Earth Systems Monitor. Vaata videot siit.

 

App Builders

Täiustused

AppStudio for ArcGIS võimaldab muuta kaardid mobiiliäppideks, mida saab kasutada Android, iOS, Windows, Mac OS X ja Linuxi operatsioonisüsteemidel. Rakendusi saab koostada programmeerimisoskust omamata ning publitseerida oma brändinguga kõikides populaarsetes rakenduspoodides.

AppStudio 3.1 väljalase hõlmab endas hulka parandusi ning produktiivsustööriistu. AppStudio Player rakendus on ümber disainitud, omades täiesti uut UI-d. Kaardivaaturile on lisatud uused mõõtmise ja kuvatõmmise tööriistad. Rohkem infot AppStudio blogi postitusest.

 

Operations Dashboard for ArcGIS võimaldab kasutada kaarte ning kuvada nende kõrval graafikuid, näidikuid ning teisi visuaalseid elemente, et näidata inimeste, teenuste, varade ning sündmuste staatust ja toimimist reaalajas. Praegused uuendused parandavad graafikute konfiguartsiooni, lubavad kasutada kohalikke ajavööndeid kuupäevade filtreerimisel ja palju muud, millest saab täpsemalt lugeda Operations Dashboard blogi postitusest.

 

Web AppBuilder for ArcGIS võimaldab kergelt luua HTML/JavaScript rakendusi, mis jooksevad kõikidel masinatel, kasutades suurt hulka kasutamiseks valmis vidinaid. Rakenduste välimust saab muuta konfigureeritavate teemadega ning äppe saab majutada kas pilves või enda serveril. Web AppBuilder tutvustab uut Pocket teemat, mis on disainitud veebilehtedele manustatud rakendustele, kaardilugudele ja teistele konteksti kuvavatele asukohtadele, kus on toetatud vaid üks vidin, mis asub vasakul või paremal paiknevas paneelis.

Samuti on parandatud mitmeid teisi vidinaid. Kihte saab nüüd kihiloendist otsida märksõnade järgi, otsing toetab koordinaatide järgi otsimist, mõõdikute miinimum- ja maksimumväärtused saab sõltuma panna välistest andmetest, 3D Daylight võimaldab valida kuupäeva, et kuvada päikese positsiooni erinevatel aegadel ja muud. Rohkem saab lugeda Web AppBuilder blogi postitusest.

 

Välitöörakendused

Survey123 for ArcGIS on lihtne ja intuitiivne vormikeskne andmete kogumise lahendus, mis muudab küsitluste loomise, jagamise ja analüüsimise võimalikuks vaid kolme sammuga. Veebileht ja rakendus toetavad nüüd webhooke, mis lubavad töövoogu automatiseerida ja rakendusi integreerida. Survey123 toetab nüüdsest mitmetasandilisi kordusi (nested repeats) ja muud. Samuti on lisatud uusi küsimuste tüüpe, filtreerimisvõimalusi, parandatud raporteid ja malli. Loe lähemalt blogipostitusest.

 

Kontorirakendused

ArcGIS Business Analyst Web App on veebipõhine rakendus, mis kasutab GIS-tehnoloogiat, et uurida kliendikulutusi, demograafilisi ja äriandmeid, mille tulemuseks on analüüsid, esitlemiseks valmiskujul raportid ja kaardid. Loe lähemalt Esri blogi postitusest.

Geoplanner for ArcGIS võimaldab disainida, testida ja teha koostööd planeerimissituatsioonides nii 2D-s kui ka 3D-s. Loe lähemalt Esri blogi postitusest.

 

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub on kogukonna kaasamise platvorm, mis toetab organisatsioone koostöös nende kogukonnaga, saavutamaks kindlaid sihtmärke. ArcGIS Hub toetab ka ürituste loomist ja sõnumite saatmist, mis lubab organisatsioonidel kogukonnaga veelgi paremini ühenduses olla. Septembrikuised uuendused tõid kaasa võimaluse kuvada avalikel lehtedel privaatseid andmeid, mis teeb lihtsamaks vajalikele inimestele ühes kohas info jagamise. Loe rohkem siit.

 

Insights for ArcGIS

Insights for ArcGIS on veebipõhine andmeanalüütika töölaud, mis võimaldab kuvada nii geograafilise ruumi kui ka sellega mitteseotud andmeid + kuvada tulemusi kiirelt ja tõhusalt. Insights for ArcGIS 3.0 sisaldab uuendusi, mis pakuvad esitlusteks senisest rohkem sisu. Saate kasutada organisatsiooniga seotud eelistatud värvitoone, logosid ning muid kommunikatsioonivahendeid. Samuti on võimalus lehekülgi avalikult jagada, lisandunud on ka uus lingianalüüsi võimekus, eelmääratud filtrid, KPI kaart ja muud. Loe lisaks siit.

 

ArcGIS Companion

ArcGIS Companion võimaldab lihtsalt pääseda ligi organisatsiooni infole nutiseadmest. Rakendus toimib iOS ja Android operatsioonisüsteemidel ning võimaldab igal ajal ligipääsu organisatsioonile, vaadata sisu, gruppe, muuta profiili ja muud. Nüüdsest saate sisu otsida kaustade ja märksõnade järgi, muuta objektide detaile, teha grupi liikmelisusega seotud toiminguid jm. GIS-administraatorid saavad lisada ja kutsuda uusi liikmeid ning vaadata krediidikasutust. Loe lisaks siit.

 

Andmehaldus

Kui publitseerida majutatud objektikihist 3D stseenikiht, saab stseenikihi vahemälu uuesti üles ehitada, et kaasata muutusi, mis on tehtud objektikihti. Samuti saab nüüdsest kontrollida, kui tihti ArcGIS Online värskendab vahemälu avalikel majutatud objektikihtidel. Arcade avaldisi saab kasutada, et arvutada majutatud objektikihtide väljade, sh ruumivälja väärtusi. Majutatud objektikihtide kihinimesid saab muuta.

 

ArcGIS elukeskkonna atlas (ArcGIS Living Atlas)

ArcGIS Living Atlas of the World on kogum geograafilistest andmetest kogu maailma kohta. See sisaldab suures koguses kaarte, rakendusi ja andmekihte Esrilt ning GIS-kasutajatelt üle kogu maailma. World Imagery aluskaarti on täiendatud viimase DigitalGLobe Basemap +Vivid kaardimaterjaliga mitmete riikide kohta ning uusima DigitalGlobe Basemap +Metro kaardimaterjaliga paljude linnade kohta. Wayback imagery (beta) arhiivi on laiendatud, vaata lisaks siit. Loe Elukeskkonna atlase kohta rohkem siit.

 

Python

ArcGIS API for Python pakub lihtsaid ja efektiivseid tööriistu, et automatiseerida ülesandeid, teha GIS-analüüse ning visualiseerida ruumiandmeid. ArcGIS API for Python integreerub sujuvalt Python ökosüsteemiga, sh populaarse Jupyter Notebookiga. ArcGIS API for Python v 1.5.0 toetab JupyterLab raamistikku. JupiterLab interakteerub sama Jupiter Notebook formaadiga, pakkudes lihtsat failisirvijat, lihtsamat kasutujakeskkonda, toetab vahetust erinevates formaadis andmetega jne.

 

Muu

Kartograafiline disain

Rahvuspargi teenuse sümbolite teeki on lisatud üle 90 uue punktleppemärgi. Samuti on uuendatud kohaliku omavalitsuse ja valitsusasutuste leppemärke.

 

Administreerimine ja haldus

GIS-administraatorid saavad laadida alla tegevuste auditi, kus sisaldub info muutuste kohta organisatsioonis, liikmetes, gruppides ja sisus.