ArcGIS Image Analyst – uus kvaliteet kaugseire- ja pildiandmete töötlemiseks


Meil on heameel Teid teavitada värskelt ilmunud ArcGIS Image Analyst nimelisest tootest, mis on spetsiaalne laiendus ArcGIS Desktop tarkvara ArcGIS Pro 2.1 versiooni rakendusele ning mis võimaldab erinevatest allikatest kogutud pildiandmete täiustatud visualiseerimist ja ka senisest efektiivsemaid vahendeid ruumianalüüsidega seotud tegevustes.

ArcGIS Image Analyst põhivõimalused:

  • Stereofunktsionaalsus – töövahend Stereo map viewer võimaldab koguda 3D andmeid otse satelliit- ja droonipiltidelt, kasutades selleks standardseid muutmise/redigeerimise töövahendeid, ning salvestada andmeid geoandmebaasi nähtusklassidena;

    • Näha objekte selliselt nagu näeb seda sensor – lisandunud on võimekus, mis pakub kiiret transformatsiooni kaardi koordinaatsüsteemist pildi koordinaatsüsteemi ning mille tulemusena saab seeläbi töötada piltidega, mis on moonutustevabad;
    • Täpsed mõõtmised otse fotodelt, mille tulemused salvestatakse pildi metaandmetes;


    • Täiustatud klassifitseerimise töövahendid (Machine learning classifier), mis võimaldavad veelgi täpsemalt objekte tuvastada;

  • Integereeritud GIS ja kaugseire vahendite funktsionaalsus, mis võimaldab teostada vajalikud analüüsid ühe rakendusega. Pilditöötluseks on võimalik kasutada erinevaid geotöötluse vahendeid ja rasterfunktsioone, mida on võimalik integreerida ühte funktsiooniahelasse.

   

  Detailsem ülevaade ArcGIS Image Analyst võimalustest ja kasutusaladest on leitav https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2018/01/08/coming-soon-image-analyst-extension/ ja https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-image-analyst/overview