ArcGIS Pro 2.2


26. juunil 2018 ilmunud ArcGIS Pro 2.2 on uus versioon ArcGIS Desktop tarkvarast. Parendatud ning lisatud on töövooge ja lahendusi, mis kaasavad veelgi tõhusamalt 3D keskkonda, samuti on täiustunud integratsioon teiste ArcGIS platvormi toodetega (loe lähemalt siit).

Järgnevalt on välja toodud mõned olulisemad ArcGIS Pro 2.2`ga seotud märksõnad:

Full Motion Video (FMV) lubab mängida ja analüüsida asukohaandmetega seotud videosid, töötades samal ajal kaardi GIS-kihtidega. Seos videomängija ja kaardi vahel lubab punktobjekte koguda videolt ja neid kuvada kaardil või vastupidi. Full Motion Video on kättesaadav Image Analyst laiendusega. Vastavaid andmeid saab luua Video Multiplexer tööriistaga.

Slice tool võimaldab interaktiivselt 3D-s lõigata, kasutades selleks plaane või ruumilisi kujundeid. Tööriista võib leida Analysis tab > 3D Exploratory Analysis group > Interactive Analysis tools.

Slice tool used to explore building floors

 

Stream layer

 • Voogedastuskiht on uus kihitüüp, mis kuvab reaalajas informatsiooni, refereerides voogedastusteenusele kui oma andmeallikale. Stiliseerida saab nii reaalajalisi kui ka mineviku sündmusi. Kasutada saab single symbol, unique value, graduated color, graduated symbols sümboloogiad.

Metaandmed

 • Toetatud on erinevad metaandmete formaadid, metaandmeid saab eksportida XML-formaati. ArcGISi metaandmeid saab kopeerida ja salvestada kettale HTML- ja XML-failidena. Loe lisaks siit.

Revit failide toetamine

 • ArcGIS Pro toetab nüüdsest Reviti (Autodeski Building Information Modeling e BIM tarkvara) andmeid. Reviti mudeleid saab kaasata geograafilistesse analüüsidesse ja visualiseerimisse. Loe lisaks siit.

 

Kaardistamine ja visualiseerimine

 • Elevation surface on leitav Contents alt.
 • Aluskaartid on viidud vektorkujule.
 • Hoides all Ctrl+Shift nuppe ja klikates layers märkeruutu Contents paneelil, lülituvad välja kõik kihid.
 • Kasutades Go to XY tööriista saab otse sisestada koordinaate ning navigeerida. Tööriist on leitav Map tab > Navigate group > Go To XY.
 • Asukoha koordinaate saab kopeerida ja konverteerida. Selleks tuleb teha parem klikk asukohal ja valida Copy Coordinates. Konverteerimiseks tuleb vajutada Convert Coordinates ja valida sobiv väljund. Konverteeritud koordinaadid lisatakse lõikepuhvrisse.
 • Nüüdsest saab kaardi või stseeni joonestamist panna pausile, kuid sellega ikka interaktiivselt suhelda. Selleks tuleb vajutada Pause Drawing Pause Drawing nuppu all paremas nurgas. Kui joonestamine on pausil, saab navigeerida, lisada kihte, muuta sümboloogiat, kuid kaarti ei värskendata enne, kui Pause Drawing on välja lülitatud.
 • Lisaks objektikihtidele on võimalik alla laadida aluskaarte ja plaatkihte (tile layer). Kaardipakid (tile package) luuakse ja laaditakse alla kaardiala kohta. Esialgsed veebipõhised kihid lülitatakse välja ning lisatakse uued kohalikud kihid.
 • Show Map Tips võimaldab kursoriga objektile liikudes kuvada kihi Display Field väärtust. Rasterkihtide puhul kuvatakse Raster Value. Märkmeruut on leitav Display tab > Layer Properties > Show Map Tips.
 • Lisandunud on kaks eeldefineeritud diskreetset parameetrit, mida saab kasutada SQL-päringutega päringukihte (query layers) defineerides. “View_extent” parameeter rakendab päringule ruumifiltri, võimaldades suurte andmehulkade puhul sooritust oluliselt parandada. “View_scale” parameeter võimaldab ligipääsu tollel hetkel kasutuses olevale mõõtkavale päringu sees.

Sümboloogia

 • Symbology paneel on ümber kujundatud:
  • Primary symbology tab Primary symbology – määra sümboloogia peamised aspektid.
  • Vary symbology by attribute tab Vary symbology by attribute – lisa täiendavaid sümboloogiaid teiste väljade alusel.
  • Symbol layer drawing tab Symbol layer drawing – halda sümbolelementide kihistumist nende joonestamisel.
  • Advanced symbol options tab Advanced symbol options — pääse ligi täiendavatele sümboloogia seadetele, näiteks objektikihi maskimisele ja näidissuuruste klassifitseerimisele.
 • Dot density sümboloogia võimaldab muuta punkti väärtust, et säilitada visuaalselt sama tihedus mõõteskaala muutudes. Samuti saab kohandada legendis, sisupaneelis ja plaanivaates kuvatavat teksti. Punktide asukohta saab piirata maskiva kihiga.
 • Single symbol ja unique values sümboloogiates saab nüüd muuta värvi, kasutades selleks atribuuti või avaldist.
 • Symbology paneelis saab parema klahviga sümbolil klikates avada värvivalija, mis võimaldab muuta sümboli värvi.
 • Mesh symbols võimaldab kasutada joonsümboli kihti joonestamaks multipatch ja 3D elementide välissevi.
 • Nüüdsest saab analüüsida kihte, mis on tehtud representation symbology abil ning konverteerida need unikaalsete väärtustega sümboloogiaks.

Tekst

Uued stiilid

 • Kõikide ArcGIS Pro süsteemistiilide kohta saab alla laadida PDF dokumendi.
 • Lisandunud on uued värviskeemid Inferno, Magma, Plasma ja Viridis, mis on eriti kasulikud fotode, LAS-sümboloogia, klassifitseerimata ja astmelise sümboloogia puhul, samuti halltoonides keskkonna ja värvipimedate kasutajate jaoks. 

Animatsioonid

 • Nüüdsest saab samal kaardil kuvada mitut animatsiooni. Animatsioone saab hallata Animation tab > Manage group. Kui kaardil on mitu animatsiooni korraga, saab samaaegselt töötada vaid ühega.

Tabelid

 • Valitud read saab kopeerida lõikepuhvrisse ning kleepida teistesse kohtadesse ja rakendustesse. Selleks vajuta Copy Copy  või vajuta Ctrl+Shift+C.
 • Tabeli kuvamenüüd on täiendatud Related Data võimalusega.

Hüpikaknad

 • Hüpikaknaid kuvatakse, kui vajutada objektile  Explore Explore Tool tööriistaga, samuti võib tõmmata kasti ümber mitme objekti.

Analüüs ja geoandmetöötlus

 • Batch geoprocessing võimaldab automatiseerida tööriista mitmekordset kasutamist erinevate sisendandmete ja parameetrite seadistustega.
 • Tööriistade nagu Select Layer By Attribute ja Select Layer By Location puhul saab kasutada objektikihti otse sisendina. Tööriistade väljundiks on uus kiht, mis sisaldab tehtud valikut. See on eriti kasulik ModelBuilderit või Pythoni kasutades, kuna enam ei pea jooksutama enne selektsiooni tegemist Make Feature Layer tööriista.
 • Geoandmetöötluse ajalugu saab näha Geoprocessing paneel>Recent sektsioon.

ModelBuilder

 • ModelBuilder sisaldab uut parandatud Parse Path võimekust.
 • Mudelite väljanägemist saab muuta, valides ModelBuilder diagram properties.
 • Lisatud on uus loogikatööriist If Value Is, mis võimaldab tuvastada, kas väärtus on suure, väiksem või võrdne mingi teise väärtusega. Võrdluseks on võimalik kasutada ka teisi operaatoreid.

Diagrammid

 • Lisatud on uus diagrammitüüp Data Clock, mis võimaldab visualiseerida aja jooksul toimunud muutusi, olles eriti kasulik tsükliliste või sesoonsete muutuste visualiseerimiseks. Data Clocks showing weekly and monthly trends over time
 • Joon-, tulp- ja karpdiagramme saab keerata ning neid kuvada vertikaalselt ja horisontaalselt.
 • Joon- ja tulpdiagrammidele saab lisada andmesilte.Stacked bar chart with data labels
 • Lisada saab juhiseid, et märkida olulisi väärtuseid või nende vahemikke.Line chart with guide

3D Analyst tööriistakast

 • Sun Shadow Frequency tööriist kalkuleerib kordade arvu, kui fikseeritud koht maapinnal omab otsest vaadet päikesele, mis pole takistatud multipatch objektide poolt.
 • Classify LAS Building tööriist suudab nüüdsest töödelda punkte, mille tagastatud väärtused on 0, mida võib tihti leida punktipilvedest, mis ei pärine lidarist.
 • Extract LAS tööriist toetab nüüd sisendina zLAS-i.
 • Interpolate Shape tööriistale on lisatud uus Nearest interpolation meetod, mida kasutades interpoleeritakse pinnaväärtused ainult sisendobjektide verteksitele.

Raster Surface tööriistakast

 • Countour tööriistal on kaks uut valikulist parameetrit. Countour type võimaldab täpsustada, kas väljundiks on polyline või polygon feature class. Maximum vertices per polygon feature parameeter võimaldab kontrollida polügoni keerukust suurte või keeruliste pindade kontuurimisel.

Analysis tööriistakast

 • Enrich tööriist rikastab andmeid, lisadas demograafilisi ja maastikku puudutavaid fakte andmeasukohtade või nende ümbruse kohta.

Aviation tööriistakast

 

Business Analyst

 • Business Analyst tööriistakast:
  • Suitability Analysis tööriistkomplekt on lisatud Busines Analyst tööriistakastile, et hinnata potentsiaalseid asukohti kaalutud kriteeriumite, lähedal asuvate konkurentide ja koha omaduste alusel.
  • Generate Desire Lines tööriist visualiseerib klientide jaotust ja kalkuleerib nende kauguse poodidest.
  • Generate Standard Geography Trade Areas tööriist võimaldab luua kaubanduspiirkondi, põhinedes standardiseeritud globaalsetel administratiivpiiridel. Kiirelt saab luua kogu ZIP-koodidest erinevates asukohtades üle maa.

Territory Design tööriistakast

 • Territory Design tööriistakasti on lisatud foundational tööriistad, mis võimaldavad luua, tasakaalustada ja kohandada müügi- või frantsiisipiirkondi.

Kartograafia tööriistakast

 • Annotation tööriistakomplekti on lisatud neli uut tööriista:
 • Generalization tööriistakomplekti on lisatud kaks uut tööriista:
 • Collapse Road Detail tööriistale on lisandunud valikuline Locking field parameeter
 • Propagate Displacement tööriist ei toetu enam referentsskaalale ning ei võimalda kasutada Reference Scale keskkonnamuutujat. Nii on tagatud, et tööriist ei ignoreeri väikseid muutusi.
 • Smooth Line ja Smooth Polygon tööriistadel on uus Input Barrier Layers parameeter, mis võimaldab objektidel käituda barjääridena. Suuri andmehulki saab tasandada efektiivselt Cartographic Partitions keskkonnamuutujaga.

Conversion tööriistakast

 

Data Management tööriistakast

 • Attribute Rules tööriistakomplekti on lisatud kaks uut tööriista:
  • Kui andmestikule lisatakse uus atribuudireegel, on see automaatselt lubatud. Disable Attribute Rules tööriist võimaldab keelata atribuutreegleid, mis võimaldab vältida probleeme suurte andmehulkade laadimisel
  • Enable Attribute Rules tööriist võimaldab reegleid taaskehtestada.
 • Feature Class tööriistakomplekti on toodud Append Annotation Feature Classes tööriist.
 • Features tööriistakomplekti on lisandunud Calculate Geometry Attributes tööriist, mis võimaldab lisada objekti atribuutväljadele infot selle ruumiliste või geomeetriliste omaduste ning asukoha kohta, näiteks pikkus või areaal, x-, y-, z- ja m-koordinaadid.
 • Field tööriistakomplekti on lisandunud Add GPS Metadata Fields tööriist, mis lubab lisada ja uuendada GNSS atribuute objektiklassidele ning geoandmebaasi domeenidele.
 • Package tööriistakomplekt sisaldab uut Create Integrated Mesh Scene Layer Package tööriista.

Editing tööriistakast 

 • Sisaldab uut Split Line By Match tööriista, mis tükeldab sisendobjektid sobivate suhete alusel, et säilitada parem joonte tükeldus.

GeoAnalytics tööriistakast

Segmentation ja Classification tööriistakomplektid

 • ArcGIS Enterprise võimaldab töödelda segmenteerimise ja klassifitseerimise projekte, kasutades selleks klassifitseerimisviisardit.
 • Export Training Data For Deep Learning tööriist omab uut valikulist parameetrit Start Index.

Network Analyst

 • Teeninduspiirkondade loomisel saab kasuta High Precision võimalust, et luua auke kohtadele, kus teenindus puudub.
 • Võrgustiku andmestiku Cost ja Restriction atribuute saab muuta.

Hydrology tööriistakomplekt

 • Flow Accumulation ja Flow Distance tööriistad omavad uut parameetrit, mis võimaldavad täpsustada sisendiks oleva voolusuunarastri tüüpi: D8, Multi Flow Direction (MFD) või D-Infinity (DINF)

Use Proximiti tööriistakomplekt

Space Time Pattern Mining tööriistakast

 • Time Series Clustering tööriist jaotab ajaseeriad nende sarnasuse alusel klastriteks. Klastreid saab luua nii, et neil on sama väärtus läbi aja või sarnane käitumus või profiilid aja jooksul. Tööriista väljundiks on 2D kaart, mis kuvab igat asukohta kuubikus, lisatud on info klastrisse kuuluvuse kohta ning klastreid iseloomsutavad diagrammid
  Two charts and a map displaying time series clustering

WFS

 • WFS toetab nüüdsest ruumilist infot mitte omavate tabelite avamist.

 

Spatial Analyst tööriistakast

 • Spatial Analyst tööriistadel on uus ArcPy keskkond arcpy.env.buildStatsAndRATForTempRaster, millele on ligipääs ainult läbi rakenduse interaktiivse Pythoni akna. Seda tõeväärtuse keskkonda saab kasutada täpsustamaks, kas ajutisele rastrile, mis genereeriti Pythoni sessioonist, lisada ka atribuuttabel või mitte. Vaikeväärtuseks kõigi Spatial Analyst tööriistadel on True. Kui väärtus on seadistatud False, on statistika umbkaudne, eesmärgiga sümboliseerida väljundrasterkihte, rasteratribuuttabelit ei looda.
 • Distance tööriistakomplektis on saanud Euclidean AllocationEuclidean Direction ja  Euclidean Distance  juurde uue valikulise parameetri Distance Method, mille abil saab valida, kas eukleidilised kalkulatsioonid tehakse tasapinnalise või geodeetilise meetodiga.

Spatial Statistics tööriistakast

Python

 • Arcpy.sharing moodul on lisatud Pythoniga veebikihtide avaldamiseks.
 • Pythoni vaikekeskkond arcgispro-py3 on ainult lugemiseks, uusi keskkondi luuakse kasutajaprofiilis, vajamata enam administratiivset ligipääsu muutmiseks.
 • Abisse on lisatud põhjalik arutelu arcpy.mp-ga veebikaardi printimiseks, muuhulgas on toodud ArcGIS API for JavaScript ja Web AppBuilder for ArcGIS töövoo näiteid.

 

Andmehaldus

 • Võimalik on kopeerida kaustatee konkreetse objektini.
 • Lisandunud on uus objektiklassiviisard, mis on avatav Catalog paneelist.

Andmete muutmine

 • Nüüd on kasutatavad Dynamic Constraints Dynamic Constraints, mis lubavad täpsustada distantsiväärtusi luues või muutes multipatch objekte.
 • Modify Features paneelis on järgnevad uuendused:
  • Annotation Edit Annotation  võimaldab panna annotatsiooni järgima objekti piirjoont.
  • Copy Parallel loob uue polyline objekti, mis on paralleelsed või kontsentrilised eksisteerivatele objektidele.
  • Explode Explode  sisaldab Parts vahekaarti, mis võimaldab interaktiivselt komponendi osal klikates lahutada seda algsest objektist.
  • Multipatch Texture Texture Multipatchlisab multipatch objektile värvi, tekstuuri või pildi.
  • Split Splitomab By Value vahekaarti.
  • Vertices Edit Vertices  võimaldab muuta multipatch objektide vertekseid.

 

Raster

Jagamine

 • Mobiilseid kaardipakke saab luua Package mobile map paneeli alt. ArcGIS Publisher laiendusega saab lubada ka anonüümset kasutust.
 • Veebikihtidele on lisatud arcpy.sharing moodul, mis võimaldab kihte jagada, kasutades selleks Pythonit.