ArcGIS Pro 2.3


Esri lansseeris 24. jaanuaril 2019 ArcGIS Desktop tarkvara ArcGIS Pro 2.3 mooduli, mis pakub senisest veelgi avaramaid võimalusi ning mis omakorda parendavad kartograafia, geoanalüütika ja GIS-andmete haldamisega seotud töövooge ja protsesse.

NB! Värske uusversioon sisaldab ka suurel hulgal lõppkasutajate poolt ArcGIS Ideas lehel ettepanekutena lisatud funktsionaalsust, mille kohta leiate täpsema ülevaate asjakohasest artiklist ja allolevast videoklipist:

Alljärgnevalt oleme tutvumiseks välja toonud peamised ArcGIS Pro 2.3 uuendustega seotud märksõnad:

Mugavam käitamine ja seadistamine

Tarkvara lõppkasutajat ootab nüüdsest uuendatud ning parendatud ülesehitusega käivitusprotsess. Erinevalt varasemast saab ArcGIS Pro`d avada ka eelnevalt (kaardi)projekti (project) koostamata. ArcGIS Pro suudab kogu vajalikku sisu (sh ArcGIS Pro kaardiprojektid, paigutusvaateid (layouts), kaardi- ja kihipakid) avada otse Windows Explorer aknast. Samuti on võimalus seadistada moodulit selliselt, et igal käivitamisel avataks alati sama (kaardi)projekt või siis teha avamine eelneval projekti tegemata.

Aruanded/raportid

Aruannete/raportite (reports) koostamine on täiendatud funktsionaalsus, mis on leitav asjakohases kaustas Catalog paanil ning mis on hiljem jagatavad PDF failina, osana projektipakist või uue, raportit kirjeldava failiformaadina (.rptx).

Reports built in ArcGIS Pro 2.3

Dimensioonid

Dimensioonid (dimensions) on uut tüüpi annotatsioonid (annotations), mida saab kasutada soovitud pikkuste kuvamiseks kaardil. Dimensioonelementid on ka soovitud nurga all pööratavad ning mitmel erineval moel nihutatavad, et oleks tagatud kirjete maksimaalne loetavus.

Dimensions in ArcGIS Pro 2.3

Süvaõpe

Uus ArcGIS Image Analyst mooduli süvaõppe (deap learning) tööriistakast toetab piltide klassifitseerimist ja objektide tuvastamise töövooge. Antud tööriistad kasutavad ära uuemate GPU ehk graafikaprotsessorite võimsust, et kasutada analüüsiprotsessides spetsiaalseid mudeleid, mis on loodud süvaõppe raamistikes nagu näiteks TensorFlow, CNTK ja Keras. Mudelite kaudu käivitatavad arvutused ja algoritmid kasutavad paralleelselt mitmeid kihte neurovõrkudes, kus iga kiht on võimeline väljastama ühe või mitu unikaalset objekti.

Deep Learning Tools in ArcGIS Pro 2.3

Atribuutreeglid ja tingimuslikud väärtused

Atribuudipõhistel reeglitel (attribute rules) on uued reeglitüübid. Uus reeglitüüp batch calculation and validation annab võimaluse hinnata reegleid olemasolevatel objektidel. Atribuutreeglite vaade (attribute rules view) on uus paan, mille abil saab koostada, vaadata ning hallata atribuutide reegleid. Muuta saab reeglite omadusi ning samuti neid importida, eksportida, kustutada jpm.

Tingimuslikud atribuutväärtused (contingent attribute values) on uus andmete disaini võimalus, mis lubab ühe välja väärtusi sätestada sõltuvaks teistest väärtustest. Need kasutavad domeene ja veergude gruppe (field groups), et luua veergude kogum ning tekitada loetelu nende jaoks sobivatest väärtustest.

3D uuendused

Empirical Bayesian Kriging 3D tööriistaga saate punktobjekte interpoleerida ning prognoosida seeläbi kõiki 3D ruumis asuvate punktide väärtusi. Uus 3D Measure tööriistaga saate aga mugavalt mõõta pikkusi 3D ruumis.

3D Measure in the ArcGIS Pro 2.3

 

Uued kihtide muutmise tööriistad

Lisandunud mitmeid uusi kihtide muutmisega seotud algoritme:

  • Divide hõlmab tööriistu, millega saate väärtuse abil jagada soovitud osadeks joon- ja pindobjekte.
  • Fillet loob ringja kaare, mis on puutuja kahe segmendi vahel ning trimmib või pikendab kahte puutuvat segmenti.
  • Generalize Polyline vähendab joone või pindobjekti keerukust, säilitades selle üldise kuju.
  • Split sisaldab By Feature vahelehte, millega saate valida ühe või mitu sisendobjekti ning kasutada neid ühe või rohkema sihtobjekti jagamiseks.

ArcGIS LocateXT

Uus ArcGIS Pro laiendus, millega saate lihtsamini leida ja teha väljavõtteid koordinaatidest, kohanimedest ja muust olulisest teabest, mis asuvad struktureerimata infoallikas ning kuvada neid koheselt kaardil.  Asjakohased geotöötluse vahendid võimaldavad automaatselt teha info väljavõtteid sõnumitest, raportitest ning suisa sotsiaalmeediast.

ArcGIS LocateXT is a new extension for ArcGIS Pro 2.3

 

ArcGIS Business Analyst uuendused

Business Analyst laiendus sisaldab nelja uut tööriista ning mitut parandust. Nüüdsest saab visualiseerida andmeid ja võtmeindikaatoreid kauni kohandatud infograafikaga. Lisaks Esri andmetele saate lisada ja kasutada ka enda andmeid, kaasates neiks tegevusteks uusi Calculate Market Penetration ja Create Trade Area Ring tööriistu. Loe lähemalt siit.

 

Esri poolt avaldatud ArcGIS Pro 2.3 pressiteadet saate lugeda siit.

NB! Põhjalik tehniline ülevaade kõigist ArcGIS Pro 2.3 uuendustest on leitav siit.