ArcGIS Publisher


ArcGIS Publisher on mõeldud kaartide ja GIS andmete levitamiseks, mille abil on võimalik luua mistahes ArcGIS Desktop tarkvaraga (Basic, Standard ja/või Advanced tase) koostatud mxd kaardidokumendist pmf formaadis kaardifaile, mida on võimalik jagada ja hiljem kasutada tasuta Esri ArcReader tarkvaraga. ArcGIS Publisheriga koostatud väljundid sisaldavad lisaks metaandmetele ka töökohatarkvaras määratud seadeid (nt kaardikihi omadused, hüperlingid, projektsiooniinfo, kujundusvaate ülesehitus jne).

Valik ArcGIS 3D Analyst kaudu tehtavatest ülesannetest:

  • Levitamise eesmärgil on soovitavaid andmeid ja kaarte ArcMap mxd dokumendi põhiselt lihtne komplekteerida ja vajalikele osapooltele/partneritele jagada
  • Turvameetmete lisamise võimalus (nt parooli kehtestamine, teemakihtide sisu krüpteerimine ainult ArcReader tarkvaraga kasutamiseks jt) andmestiku kasutamisel
  • Sobiva ülesehitusega interaktiivsete kaartide koostamine lähtuvalt kasutaja vajadusest
  • Levitatava GIS andmestiku puhul on lõppkasutajale vastavad funktsionaalsuse tasemed eraldi seadistatavad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andmete ettevalmistus (ArcGIS Desktop), kättesaadavaks tegemine (ArcGIS Publisher) ja kasutamine tasuta tarkvaraga (ArcReader)

Täiendav info:

  • ArcGIS Publisher üldine tutvustus  [video]
  • ArcGIS Publisher detailne tutvustus Esri kodulehel [kliki siia]