ArcGIS tarkvara komponentide uued versioonid!


Vahepeal on ilmunud ja ilmumas mitmeid uusi versioone erinevatele ArcGIS tarkvara komponentidele. Uued versioonid kannavad endas mitmeid innovaatilisi ja põnevaid funktsionaalsusi ning loomulikult olemasolevate võimaluste parendusi.

Seega mis on uut?

Ilmunud on populaarseima interaktiivse kaartide loomise tarkvara ArcGIS Viewer for Flex uus versioon 3.5. Paljude uuenduste seast tooks tähtsaimatena välja siinkohal järgnevad võimalused:

 • Võimalus autentida veebikaarti läbi oma asutuse turvavahendite. Seda läbi juba ArcGIS.com keskkonnast tuttava OAuth meetodi.
 • Printimine läbi Proxy teenuse
 • Uued konfigureerimise võimalused aluskaartide ja töökihtide moodulitele
 • Võimalus atribuutide tabelis lülitada seotud objekte ja manuseis sisse/välja
 • Läbivalt uued kuupäeva seadistamise võimalused – saate kasutada UTC aega.
 • Parendatud WMS kihtide lisamisel toimuv automaatne kihi konfigureerimine.
 • Sisukorras saate nüüd hallata kihtide mini-menüü käitumist.
 • Kõikide Flex kaartide uuenduste kohta loe lähemalt siit detailsest dokumentatsioonist: http://bit.ly/17oYtEL

Lae eestikeelne interaktiivne kaardirakenduste ehitaja alla siit ja vii lihtsaimal viisil oma andmed veebikaardile: http://resources.arcgis.com/en/communities/flex-viewer/index.html

 

ArcGIS API for JavaScript

Nii Eestis kui maailmas on arendajate seas populaarseimaks kaartide arendamise raamistikuks ArcGIS API for JavaScript, mis nüüd oma 3.7 versiooniga pakub mitmeid uusi arenduse võimalusi nii funktsionaalsuse kui ka lihtsuse poolelt:

 • Uuendati vektorkaartide renderdajat – maakeeli öelduna, muutus kaardipildi laadimine oluliselt kiiremaks.
 • Sümbolite keeramine – suunake oma sümbolid vastavalt ruumiinfole kuvamaks objekti suundi.
 • Skaleerige sümboleid vastavalt atribuutide väärtustele. Mida suurem väärtus seda suurem sümbol
 • Punktide tiheduse kuvaja – uus beta lahendus, mis võimaldab teil suurt hulka punkte vastavalt nende tihedusele optimaalselt ja kiirelt kuvada.
 • Kaardile saab nüüdsest lisada täiesti uusi kasutusvalmis mooduleid nagu:
   • Aluskaartide vahetaja
   • Esialgse vaate nupp
   • Oma asukoha küsimise nupp
   • Kaartide võrdluse funktsionaalsus „swipe“
   • ArcGIS ruumianalüüsid – teenused, mis võimaldavad teie andmetel viia läbi erinevaid ruumianalüüse otse veebikaardil. Uus moodul annab ligipääsu „ArcGIS Spatial Analysis Service“ ressurssidele: https://developers.arcgis.com/en/rest/analysis/api-reference/getting-started.htm Näiteks miks mitte teostada selle abil Lähedusest summeerimise või muid vajalike ruumiülesandeid:
   •  

 

 

 

Lisaks palju teisi uuenduslikke funktsionaalsusi automaatne andmete uuendamine ja mitmeid standardsete navigeerimise ülesannete optimeerimisi. Loe kõikidest uuendustest lähemalt siit JavaScript arendajate portaalist: https://developers.arcgis.com/en/javascript/jshelp/whats_new.html

 

Esri Maps for Office

Järjest enam ka Eestis populaarsust koguv MS Office kaardiliides, mille abil saab oma ruumiandmed ja ArcGIS ruumianalüüsid viia näiteks tuttavasse MS Excel keskkonda. Nüüd uue versiooniga 2.1.1 on põnevaid uusi võimalusi nii juba vanadele laienduse kasutajatele, kui ka uutele tutvujatele.

Välja võiks siinkohal tuua:

 • Eestikeelse kasutajakeskkonna toetus – saate nii kasutada Excelis ruumianalüüside funktsionaalsusi kui ka esitada tulemusi PowerPointis eesti keeles.
 • Nüüdsest on kasutatav Online veebikaartide infoaknad otse Exceli kaartidel. Te saate lisada oma tabelandmed koos veebis leiduvate avalike ruumiandmetega ja seda infot koos presenteerida edasi teistele huvilistele.

Soovitame kindlasti proovida kirjeldatud innovaatilist võimalust oma ruumiandmetega töötamiseks MS Office keskkonnas. Rohkem lisainfot leiate siit: http://doc.arcgis.com/en/maps-for-office/

ArcGIS Collector

Ruttame nüüd ajas natuke ette ja anname ka vihje mis õige pea välja tulemas on. Nimelt kõigil tänapäevastel nutiseadmetel ja platvormidel toimiv välitöötaja ruumiandmete kogumise vahend ArcGIS Collector : http://www.esri.com/software/arcgis/smartphones/collector-app on saamas õigepea uut versiooni 10.2

Saame näha mitmeid põnevaid uusi asju:

 • Oluliselt muudetud kasutajaliides annab nüüd veelgi parema kasutajakogemuse ja toetab kõiki välitöödega seotud tööprotsesse. Mõeldud on ka tahvelarvutitele ning uus kasutajaliides peaks kindlasti julgustama teid proovima järgi Collectorit välitööl ka mõnel suurema ekraaniga nutiseadmel.
 • Laiendatud on andmete kogumise võimalusi. Lisaks punktidele saate andmebaasi saata ka kõik jooned ja alad ning seda loomulikult nii gps-i abil asukohti märkides kui ka soovi korral käsitsi.
 • Ka turvalisuse lahendust on uuendatud ja teil on võimalik kasutada oma enda ettevõtte kasutajat ja lahendusi Collectoris autentimiseks.

Kõigest lähemalt siin blogis: http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/10/10/collector-v10-2-is-coming-soon/ Lae alla ja proovi järgi: http://www.esri.com/software/arcgis/smartphones/collector-app