Balti regiooni kaarditootmise ja kaitsejõudude ekspertide kokkusaamine uuemate GIS tehnoloogiate tutvustamiseks


Rohkem kui 50 kaarditootmise ja kaitsejõudude eksperti rohkem kui 20 organisatsioonist Leedus, Lätis ja Eestis kogunesid uuemate geograafiliste infosüsteemide (GIS) tehnoloogiatega tutvumiseks, mida pakub maailma juhtiv GIS tarkvara arendaja ESRI topokaartide tootmiseks, merekaardistamiseks ja kaitsekaardistamiseks.

ESRI ja tema esindaja Balti riikides HNIT–Baltic GeoInfoServisas (HB-GIS) esitlesid uusi GIS tarkvara tooteid, muuhulgas ArcGIS 9 Desktop rakendusi, geoandmebaasi kontseptsiooni, ArcGlobe 3D mudelite visualiseerimisel, Military Analyst laiendust, ArcGIS Engine ja ArcGIS 9 Server tarkvara.

Ühiselt arutati Commercial Joint Mapping Toolkit (C/JMTK) ja Production Line Tool Set (PLTS) tarkvara võimalusi, mis on kasutusel nii kaitsejõudude kui ka tsiviilotstarbel topograafiliste, mere- ja lennukaartide tootmisel. See sisaldab hulgaliselt andmekogumise ja muutmise vahendeid, kvaliteedikontrolli, tööprotsessi jälgimist ja tootmise juhtimise vahendeid. Esitlusi täiendas diskussioon GIS tehnoloogia nõuetest ja väljakutsetest militaarvaldkonnas.

Peale seminari ütles ESRI Euroopa kaitsejõudude valdkonna koordinaator Chris Dorman: “Olen väga rahul, et üritusel oli sedavõrd suur huvi ESRI GIS tehnoloogia ning selle arendamise vastu intelligentseks organisatsiooni terviklahenduseks. Riikliku geograafilise infrastruktuuri loomine on olnud paljudes Euroopa riikides mitu aastat põhiteemaks ning PLTS on siin sobiv lahendus Euroopa standarditel põhinevate Euroopa ruumiandmete toodete loomiseks. Kaarditootmisega tegelevatel organisatsioonidel on selles protsessis väga tähtis roll. Andmete ristkasutus ja ühtsed standardid mängivad väga tähtsat rolli ning toetades rohkem kui 60 vastavat standardit, pakuvad ESRI GIS vahendid avatud platvormi riiklike ja rahvusvahelise ruumiandmete infrastruktuuri loomiseks.”

“Kõigi kolme Balti riigi kaarditootmise ja kaitsejõudude valdkondades on palju ühisjooni”, ütles HB-GIS klienditoe osakonna juhataja Vytautas Gipiskis. “Ühisseminar on osalejatele hea võimalus arutada ühiseid probleeme ja jagada GIS rakenduste kasutamise kogemusi. PLTS’i Ida-ja Kesk-Euroopa ekspertkeskus HNIT-Baltic koos oma Läti partneri ENVIROTECH’i ja hiljuti loodud Eesti ettevõtte ALPHAGIS’ga töötab selle nimel, et toetada kaarditootmise ja kaitsejõudude organisatsioone GIS’i juurutamisel. Selle seminari eesmärk oligi tutvustada parimaid tehnoloogilisi saavutusi nendes valdkondades.”