Eesti Geodeetide Ühingu kevadkonverents 2009


Tänavune Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) poolt korraldatud traditsiooniline kevadkonverents toimus 6. märtsil Tallinnas ning tõi kokku rohkem kui 100 geomaatika valdkonna spetsialisti üle Eestimaa. AlphaGIS tegi koos Pärsti Vallavalitsuse esindajaga (Raivo Laidma) konverentsil ettekande “Geodeedi ja ametniku omavahelisest koostööst kohaliku omavalitsuse näitel”, mis on kättesaadav:

http://www.alphagis.ee/data/img/Geodeedi_ja_ametniku_omavah_koost66st_KOV_naitel.pdf