Eesti topograafia andmekogu (ETAK) teemakihid Esri geoandmebaasi formaadis


Eesti Topograafia andmebaasi (ETAK) andmetest koostatud Eesti Põhikaardi vektorandmestik on nüüdsest saadaval ka Esri geoandmebaasi (GDB) formaadis. Andmestiku ülesehitus on kihipõhine (nähtused on eraldi kihtidel). Ühe kuni kõigi kihtide kasutusõigust saab taotleda kas lehe või haldusüksuse kaupa või kogu Eesti ulatuses. Taotluse esitamise vorm on kättesaadav Maa-ameti geoportaali saidil. Vastavasisulise uudise leiate täies mahus Maa-ameti kodulehelt:

http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=721&page_id=1&menu_id=1

ETAK on Maa-ameti andmekogu ja geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks Maa-ameti andmebaasipõhisele topograafiliste andmete ja kaartide tootmisprotsessi lahendusele.

Vektorkujul Eesti Põhikaardi näidis Esri geoandmebaasi formaadis (allikas: Maa-amet)