ENVI 5 versioon ilmunud!


Kaugseireandmete visualiseerimise, töötlemise, analüüsimise ja jagamise tarkvaralahenduste arendamisega seotud Esri partnerettevõte Exelis Visual Information Solutions (endise nimega ITT Visual Information Solutions) on välja toonud uue ENVI 5 versiooni, mis sisaldab hulgaliselt uusi funktsionaalseid töövahendeid. Täpsemat informatsiooni on võimalik saada otse Exelis VIS ettevõtte stendis 9.-10. mail 2012 Tallinnas toimuvatel Esri päevadel.

ENVI 5 uuendustega seotud info on kättesaadav on kättesaadav nende kodulehelt!