Esri ELA leping toetab Euroopa Keskkonnaagentuuri otsuste tegemisel


Kolmeaastane leping parandab keskkonnaandmete juurdepääsu tagamaks suuremat kvaliteeti keskkonnaga seotud otsuste tegemisel.

Leping aitab Euroopa Keskkonnaagentuuril (European Environment Agency)  saavutada avatud juurdepääsu andmetele ja agentuur on seega paremini informeeritud otsuste tegemisel.

Samuti aitab leping parandada keskkonnanõuete arvestamist majanduspoliitikas, toetades sellega Euroopa jätkusuutlikkuse jõupingutusi.
“Jätkates oma koostööd Esri ja tema partneritega, võimaldab see meil juurutada vajalikku tehnoloogiat, et toetada olulisi algatusi tõhusalt ja otstarbekalt“, sõnas Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor Jacqueline McGlade.
Esri ELA leping võimaldab Euroopa Keskkonnaagentuuril jagada keskkonna alaseid andmeid, millega saavad tutvuda ja mida saavad analüüsida erinevad agentuurid, teadlased, poliitikud.

Vastavasisulise pressiteate leiate SIIT