ESRI päevad 2008 materjalid


Juba viiendat korda läbi viidud ESRI päevad toimusid käesoleval aastal 29.-30. mail Tallinnas hotellis “Euroopa”. Erinevalt varasematest aastatest toimus üritus ühes kohas ning kahepäevalise konverentsi teemaks oli “GIS – geograafia kaudu”. Käesoleva aasta konverentsil osales kokku üle 140 inimese enam kui 80 asutusest ja ettevõttest. Konverentsil astus üles 29 esinejat ning näitusel osales 4 eksponenti.

 

Järgmine “ESRI päevad” konverents toimub 07.-08.05.2009.

 

 ESRI päevad 2008 ettekanded

 

• Avasõnad – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne
• GIS loob riigipiiride üleseid kogukondi – Nick Land, ESRI Europe ettekanne
• Ruumiandmete infrastruktuuri (NSDI) loomine Leedus – Vaidotas Sankalas, HNIT-BALTIC ettekanne
 
• Mis on uut ESRI tehnoloogias – Aivo Vard, Tõnis Laur, Ranel Suurna, Raido Valdmaa, AlphaGIS ettekanne
• ESRI tarkvara kasutamine Eesti Topograafilise Andmekogu pidamisel – Kristian Teiter, Maa-amet ettekanne
• Tallinna Ruumiandmete Registrist – Ivari Rannama, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettekanne
• Numbriline planeering – Eduard Pukkonen, Dereevos ettekanne
• Ruumiliste muutuste modelleerimine (laiendi Land Change Modeler näitel) – Jüri Roosaare, Tartu Ülikooli Geograafia osakond ettekanne
• Veevõrgu GIS Tartu Veevärk näitel – Antri Oja, AS Tartu Veevärk ettekanne
• Teeregistri andmete visualiseerimisest ArcGIS-vahenditega – Jaan Ingermaa, Maanteeamet ettekanne
• Liikumisvabadus.invainfo.ee veebikaart – Jüri Järve, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ettekanne
• PLTS-i kasutamine kaitseväekaartide koostamisel – Enar Leht, Kaitsejõud ettekanne

 

 

• GIS rahvaloendusel – Diana Makarenko-Piirsalu, Statistikaamet ettekanne
• GIS-vahendite kasutamisest metsamajanduse ettevõttes – Tenek Mäekivi, AS Fest-Forest ettekanne
• GIS Eesti lennunduses – Oleg Letberg, Aigar Tarre, Lennuliiklusteeninduse AS ettekanne
• Information Builders ja ESRI juhtimissüsteem: Geograafiline Ärianalüüsi lahendus (GBIS – Geographic Business Intelligence Solution)

Jaanus Grauberg, Sybase Solutions Estonia

ettekanne
• Keskkonnaregistri veebikaart – Uudo Timm, KeM Info- ja Tehnokeskus ettekanne
• ESRI – ühe kartograafi lugu – Markus Untera, AS Regio ettekanne
• Kaisma valla üldplaneeringu koostamisest – Margus Pikkor, Kaisma Vallavalitsus ettekanne
• GIS`i võimalused merekeskkonna uurimiselJonne Kotta, TÜ Eesti Mereinstituut ettekanne
• Aerofotost ortofotoni – Peep Kirsimäe, Maa-amet ettekanne
• Riigi infosüsteem ja asukohapõhised teenused – Uuno Vallner, Margus Püüa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakond ettekanne

 

 

• ArcGIS Desktop nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne
• Ruumianalüüsid – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne
• ArcPad uuendused – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne
• TeleAtlas ja innovaatika – Tomasz Przezdziek, TeleAtlas ettekanne
• Trimble mobiilse GIS-i tootedRaido Valdmaa, AlphaGIS ettekanne
• Cellular Expert – traadita telekommunikatsioonivõrgu planeerimise lahendus – Vidas Gruodis, HNIT-BALTIC ettekanne
• Network Engineer – fikstelekommunikatsioonivõrgu dokumenteerimise lahendus – Andrius Petrauskas, HNIT-BALTIC ettekanne
• ArcGIS Server nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne

 

 

Vaata konverentsi pilte >>

 

NB! Varasematel aastatel toimunud “ESRI päevad” materjalid on kättesaadavad:

• ESRI päevad 2007 – http://www.alphagis.ee/news.php?view=119

• ESRI päevad 2006 – http://www.alphagis.ee/news.php?view=90

• ESRI päevad 2005 – http://www.alphagis.ee/news.php?view=55