1. Kuidas tagada ArcGIS Desktop tarkvara efektiivseim jõudlus?


Parima jõudluse saavutamiseks palume kasutada järgnevaid soovitusi:

  • Hoida geoandmeid ühtsel matemaatilisel alusel (st. kirjeldada kaardikihte sarnase koordinaatsüsteemiga, nt. L-EST`97); 
  • Andmete salvestamiseks ja haldamiseks kasutada failipõhist geoandmebaasi (gdb), mis on märgatavalt ökonoomsem ja töökindlam kui näiteks Personal tüüpi geoandmebaas ja/või Shape failid;
  • ArcMap´is andmete kuvamise kiirendamiseks mitte näidata lisatavaid kihte automaatselt;
  • Määrata ArcMap´is kaardikihtidele mõõtkavalised piirangud ehk mõõtkava vahemik, mille korral kiht on nähtav), suuremõõtkavaliste andmete kuvamine väikese mõõtkava korral on ressursimahukas protseduur;
  • Esri .shp või ArcInfo coverage failide kasutamiseks genereerida ArcCatalog-is andmekihtidele ruumiindeksid;
  • Suuremahuliste Esri geoandmebaaside kompakteerimine (ArcCatalog-is käsklusega Compact)
  •  Eelistada kaardikihtide kujundamisel võimalikult lihtsat sümboloogiat. Võimalusel kasutada lõplikku sümboloogiat ja leppemärkide kuju alles kaardiandmete väljastamisel või selle ettevalmistusel (rasterpilt, väljatrükk jne);
  • Võimaluse korral vältida mahukate tekstide, märgiste (label) kuvamist.
  • Kasutada kuvamiseks tavapärase kihi (layer) asemel nn. referentskihte (basemap layer). Vastav funktsionaalsus on kättesaadav ArcGIS 10 versioonis. Täpsema info lugemiseks kliki siia.

NB! ArcGIS tarkvaratoodete jõudluse ja töökindluse parendamiseks ning tõrgeteta toimimiseks soovitame alati kasutada värskeimaid hoolduspakette (service pack). ArcGIS 10 versiooni vastava hoolduspaketi kohta leiate täpsemat informatsiooni siitVarasemate ArcGIS versioonide hoolduspaketid: