4. Kust leida eestikeelseid ArcGIS temaatilisi juhendeid iseseisvaks õppimiseks?


 • GIS- ja kartograafia alane ülevaatlik õppematerjal “GIS JA KARTOGRAAFIA ALUSED”, sisaldab praktilisi harjutusi ArcView tarkvaraga – kliki siia
 • Kartograafia valdkonna õppematerjal “KARTOGRAAFIA ALUSED” – kliki siia
 • ArcGIS for Desktop tarkvaraga (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) töötamise üldine juhendmaterjal – kliki siia
 • Ruumiandmete haldamise GIS-vahendid – kliki siia
 • ArcPad 10 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • ArcPad 8.0 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • ArcPad 7.1 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • Pindobjektide ja joonlõikude käänupunktide visuaalne näitamine ja neid kirjeldavate atribuutide kuvamine ArcGISis – kliki siia
 • Kaardikihi objekte kirjeldavate käänupunkti koordinaatide eksportimine tabelkujule – kliki siia
 • Topoloogia kehtestamine Esri ArcGIS geoandmebaasis – kliki siia
 • Graafiliste objektide loomine ArcView programmiga ning nende eksport ArcPad-i – kliki siia
 • Koordineerimata kaardikihtide georefereerimine ArcGISis – kliki siia
 • Geograafilise koordinaatsüsteemiga defineeritud kaardikihi eksportimine tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemi L-EST`97 kirjelduse alusel – kliki siia