7. Kuidas parandada kaardi kartograafilise kujundamise oskusi ArcGIS töövahendite abil?


  • Kas on olemas kindlad standardid kaardi väljalõike raami (inset map) visualiseerimiseks – kliki siia
  • Mida tuleb arvestada legendi kujundamisel ja paigutamisel – kliki siia
  • Dünaamiliste kaardikirjade (labels) kuvamine ridade kaupa (eestikeelne kasutusjuhend) – kliki siia
  • Asjakohane sümboloogia kuvamine kaardikihi legendis kaardiväljal nähtavate objektide alusel (tingimus kehtib nii andmevaate kui ka kujundusvaate kohta) Lisatud 04.02.2010
  •    Legend Limiter 3 for ArcGIS 9.3 ja 9.3.1 versioonile – kliki siia
  •    Legend Limiter 3 for ArcGIS 9.2 versioonile – kliki siia

NB! Legend Limiter funktsionaalsus toimib kaardikihtidele, mis kasutavad sümboloogia  kirjeldamiseks “Unique values” kategooriat!

  • Kuidas kuvada legendis teatud läbipaistvuse (transparency) % alusel defineeritud kaardikihi objekte – kliki siia

NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.3 versioonis. Selleks tuleb eelnevalt vastava kaardidokumendi andmefreimi üldvalikute (Data Frame Options) juures ära märgistada tingimus “Simulate layer transparency in legend”.

  • Erinevate indeksvõrkude ja kaardiraamatute koostamine vabavaralise DS MapBook mooduliga –kliki siia
  • “ArcUser (Winter 2008)” ajakirjas ilmunud artikkel DS MapBook võimaluste kohta – kliki siia

NB! Teemakaartide loomise ja kartograafia töövahendite oskuslikuma kasutamisega seonduvalt on võimalus kõigil huvilistel külastada ka vastavat blogi – ESRI Mapping Center. Nimetatud blogi alt on kättesaadavad spetsiaalsed tööprotseduuride praktilised nõuanded koos asjakohaste linkidega.

ESRI Mapping Center: http://mappingcenter.esri.com