8. Kust leida ArcGIS lisatarkvara ja skripte erinevate tööprotseduuride teostamiseks?


Erinevate aplikatsioonide leidmiseks tasub uurida ESRI tehnilise toe kodulehekülgehttp://support.esri.com/ või pöörduda oma küsimusega AlphaGISi tehnilise toe meeskonna poole. Käesolevas loetelus on välja toodud mõned sagedasemini küsitud ja kasutatavad lisatarkvarad ja skriptid.

 • XTools Pro – sisaldab enam kui 50 erinevat (sh. 25 vabavaralist) töövahendit kaardi objektide, geoandmebaaside, ruumianalüüside jms. ülesannete mugavamaks lahendamiseks – kliki siia
 • Auto Save Edits – aplikatsioon tööseisu automaatseks salvestamiseks ArcMap`is – kliki siia
 • OpenLM for ESRI ArcGIS Desktop 1.5 – tasuta skript  ESRI tarkvaratoodete konkureerivate võrgulitsentside (Concurrent Use license) kasutuse jälgimiseks – kliki siia
 • EasyCalculate – tasuta tarkvara rohkem kui 100 erineva valmiskujul avaldise (expression) kasutamiseks uute väärtuste arvutamiseks ArcGIS välja-kalkulaatoris (Field Calculator) – kliki siia

  NB! Avaldise kasutamiseks tuleb esmalt (kaardi)kihi atribuuditabelis välja valida konkreetne veerg/väli ning käivitada Field Calculator. Seejärel tuleb veergude/väljade loendist välja valida sobilik kirje ning vajutada linnuke sisse aknasse nimega Advanced, mille tulemusena aktiveerub VBA-skripti re˛iim. Sobiva avaldise saab sisse lugeda Load… nupu kaudu. Avaldiste loend ja kirjeldused on kättesaadavad EasyCalculate funktsioonide loendist.

  NB! Tarkvara töötab ArcGIS 9.x platvormil ning sisaldab asjakohaseid vahendeid nii (ruumi)analüüside tegemiseks, valimite koostamiseks, tabelandmete toimetamiseks, vektor- ja rasterandmete töötlemiseks jne. Tarkvara ei toeta on-the-fly projektsioonide muutmist, mis tähendab, et tööprotseduuridel kasutatavate sisendkihtide matemaatiline alus peab juba eelnevalt olema sobivalt kirjeldatud (nt. “Estonia_1997_Estonia_National_Grid” alusel).

 • Create Regular Polygons – tasuta skript korrapärase kujuga polügoonide (ruut, heksagoon jne) koostamiseks – kliki siia

 NB! Skript on lisatav eraldi tööriistakastina (toolbox) ArcToolbox-i loendisse. Geomeetriliste kujundite genereerimisel saab defineerida nt. küljepikkuse, nurga jne. Sisendiks peavad olema punktobjektid.

 • Convert Annotation Class to Feature Class – aplikatsioon annotatsioonide konverteerimiseks punkt- või joonobjektide kihiks – kliki siia
 • Shapefile Repair Tool – aplikatsioon Esri shape-faili taastamiseks – kliki siia
 • ArcGIS® 8.x / 9.x ECW JPEG 2000 plugin – aplikatsioon ECW ja JPEG 2000 failidega töötamiseks – kliki siia 

  Installeerimise faili saad alla laadida siit 

  NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.2 ja uuemas versioonis

 • ArcMap .mxd kaardidokumendis olevate graafiliste elementide teisendamine Esri Shape formaati – kliki siia

  NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.3 versioonis

 • ArcMap-is kaardikihi objektidega tehtud toimingute info talletamine vabavaralise Log Editmooduliga – kliki siia
 • Densify – tasuta skript joontele ja polügoonidele täiendavate käänupunktide automaatseks lisamiseks defineeritud distantsi alusel objekti(de) geomeetriat muutmata – kliki siia

 NB! Skript töötab alates ArcGIS 9.3 versiooni desktop tarkvara(de)s ning on lisatav eraldi tööriistakastina (toolbox) ArcToolbox-i loendisse.

 • Ühist serva omavate naaberpolügoonide leidmine ühe või mitme pindobjekti alusel (eestikeelne kasutusjuhend koos asjakohaste linkidega) – kliki siia
 • Kaardikihtidele meelepärase sümboloogia lausaline omistamine (eestikeelne kasutusjuhend koos asjakohaste linkidega) Lisatud 29.10.2009 – kliki siia

 NB! Vastav skript on mõeldud töötamiseks ESRI Shape formaadis failidega (kaardikihtidega). 

 • Biostatistical Analyst – vabavaraline lisamoodul biostatistiliste analüüside (biomassi arvutus jms) tegemiseks – kliki siia