GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes


ArcGIS Online veebiplatvorm pakub laialdaselt võimalusi geograafilise materjali atraktiivseks selgitamiseks igale vanuse- ja kooliastmele. ArcGIS Online platvormi kasutus on lihtne ning toimib täiendavat tarkvara paigaldamata. Pilvepõhine andmete salvestamine tagab ligipääsu oma konto sisule ja andmetele nii klassiruumis kui ka mujal. Kõik Eesti üldhariduskoolid saavad läbi “GIS kooli” nimelise algatuse kasutada nii ArcGIS Online-i kui ka maailma populaarseimat professionaalidele suunatud ArcGIS Desktop tarkvara! Täpsema info vastava programmiga liitumise kohta leiate siit.

Tutvu edulugudega ArcGIS platvormi kaasamisest koolide õppetöös:

Koolitus „GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes“ keskendub GIS-tehnoloogiate nutikale rakendamisele grupi- ja uurimistöödes, rakendades selleks ArcGIS Online veebikeskkonnast ja mujalt allikatest saadavaid geoandmeid. Kursus on mõeldud kõigile teemast huvitatud üldhariduskoolide aineõpetajatele, kes soovivad GIS-vahendeid paremini tundma õppida ning uuenduslikke ja tänapäevaseid vahendeid igapäevases õppetöös rakendada.

NB! Kursusel osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. ArcGIS Online platvorm on eestikeelne ning ei eelda kasutamiseks põhjalikke geoinformaatika ja/või IT-alaseid tehnilisi teadmisi.

1. Toimumiskoht ja -aeg

  • Toimumiskoht: AlphaGIS koolituskeskus, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit

2. Hind

GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes

tasuta

Hinnas sisalduvad suupisted ja kohvipausid.

 

3. Koolituse teemad

  • ArcGIS Online platvormi võimalused – Loome konto ArcGIS Online keskkonda ning tutvume platvormi sisuga ning võimalustega
  • Kartograafiline disain ja temaatiline kaardistamine Vaata teemakohast tutvustavat eestikeelset videoklippi https://goo.gl/IquQbP
  • Geoanalüütika – Ülevaade erinevatest ruumianalüüsi meetodite kasutusvõimalustest
  • Veebikaartide salvestamine ja jagamine läbi veebiplatvormi – Koostame kohapeal ise veebikaardi ning jagame selle kaardirakendusena välja, kasutades selleks erinevaid valmiskujul malle (Map Journal, Web AppBuilder, Map Cascade jt)

Kõik kursusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid ja näidisülesanded õppetöös kasutamiseks.

4. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese ning sel juhul informeeritakse juba varem registreerunuid. Kohtade arv õppeklassis on piiratud, soovi korral on võimalik harjutusi läbi teha personaalse sülearvutiga.