GIS’i ehk geograafia päev


Kolmapäeval 17. novembril 2004. a tähistati üle maailma iga-aastast GIS’i päeva. GIS’i päev toimus geograafia teadvustamise nädala raames, mida on alates 1987.a läbi viidud, et edendada geograafia õpetamist koolides ja organisatsioonides ning kus eriline rõhk on laste haridusel.

 

GIS’i päeva raames olid paljude geoinfoga tegelevate asutuste uksed huvilistele avatud, et võimaldada näha tegelikkuses geograafilise infosüsteemi (GIS) tehnoloogia rakendusi, kus innovatiivne tehnoloogia kasutab geograafiat loendamatute ülesannete edukal lahendamisel. GIS sisaldab tarkvara, andmeid ja lahendusi, mida kasutavad sajad tuhanded inimesed üle maailma riigiasutustes, haridusasutustes ja ettevõtluses. GIS on arvutipõhine kaardistamise vahend, mis kasutab andmebaasist informatsiooni asukoha kohta, näiteks tänavad, veekogud, maastik, ning teisendab need visuaalseteks kaardikihtideks. Kaardil geograafiliste objektide vaatamise võimalus annab kasutajatele parema ettekujutuse konkreetsest asukohast, võimaldades planeerijatel, analüütikutel ja teistel teha pädevaid otsuseid oma uuritava piirkonna kohta.

 

GIS’i päeva eesmärk on geograafia ja arvutipõhiste kaardisüsteemide õpetamine lastele ja täiskasvanutele. GIS’i päev on ülemaailmne üritus tuhandetele GIS tehnoloogia kasutajatele, kes teadvustavad avalikkust ja demonstreerivad GIS tehnoloogiat koolides ja organisatsioonides üle maailma ning näitavad kuidas geograafia on osaks meie igapäevaelus.

 

ALPHAGIS poolt läbi viidud GIS päeva üritused toimusid Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituudis ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis. Tallinna vanima tegutseva gümnaasiumi Gustav Adolfi Gümnaasiumi I klassi lastele toimunud geograafia päeva üritusel arutati kuidas geograafilise info kasutamine saab meid iga päev aidata, et elu lihtsam oleks. Lapsed tutvusid erinevate maakaartidega ning kasutasid oma vastavaid teadmisi geograafia-alaste küsimustega mängudes.

 

GIS’i päeva ametlik kodulehekülg www.gisday.com.