Ilmunud on TAB Reader 4.2 versioon


Ilmunud on ArcGIS for Desktop baasil kasutatava laienduse TAB Reader 4.2 versioon, kus on parendatud suuremahuliste TAB formaadis kaardikihtidega töötamise jõudlust. TAB Reader 4.0 ja 4.1 versioonide kasutajad saavad uusimat versiooni aktiveerida juba olemasoleva TAB Reader 4.x registreerimise numbri kaudu, nendest varasemate versioonide kasutajail on võimalik tellida asjakohane versiooniuuendus.