Ilmunud on uus ja eestikeelne kartograafia õppematerjal


Sihtasutuse INNOVE tellimusel on AlphaGIS ettevõtte poolt ilmunud kartograafia valdkonda käsitlev eestikeelne õppematerjal “Kartograafia alused”. Õppematerjali autorid on Ranel Suurna ja Eveli Sisas ning see on valminud programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames. Materjal on koostatud vastavalt maamõõtmise eriala riikliku õppekava kartograafia mooduli sisule ning sisaldab lisaks loengu ja harjutuste komplektile ka asjakohaseid näidisandmeid.

Õpik koos lisadega on kõigile huvilistele kättesaadav tasuta! Materjal annab ülevaate nüüdisaegse digitaalkartograafia kontekstis oluliste teemade kohta ja käsitleb nendega seotud tööprotsesse nii kaartide koostaja kui ka kasutaja vaatenurgast.

“Kartograafia alused” õppematerjal asub aadressil (Maamõõtmise RÕK):

http://www.ekk.edu.ee/programmid/programm-kutsehariduse-sisuline-arendamine/oppematerjalid

PS! Varasemalt on programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames valminud õppematerjal “GIS ja kartograafia alused”, mille kohta leiab informatsiooni http://www.alphagis.ee/eestikeelne-gis-opik-ilmunud/