GIS kooli programm


„GIS kooli“ on haridusprogramm Eesti üldhariduskoolidele, mis on osa üle-euroopalisest programmist “Esri European School Program” ning mille eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, motiveerida STEM-valdkonna (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ainete õpet ning edendada kaarte kasutades andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.

“GIS kooli” programmis sisaldub:

 • Maailmas enim levinud kaarditarkvara ehk ArcGIS Online pilveteenuse koos valmiskaartide ja rakendustega
  (ArcGIS Online K-12 Esri European School Program Plan, 500 nimelist kasutajat, 1000 kasutajakrediiti)
 • Andmekihid ja kaardid (maailm, Eesti)
 • Õppematerjalid ja koolitusprogrammid õpetajatele
 • GeoMentor programm koolide ja õpetajate nõustamiseks spetsialistide poolt (http://www.gispaev.ee/abimaterjalid/geomentor/)
 • Tehniline tugi koolide kontaktisikutele ja ArcGIS Online keskkonna administreerimine

GIS kooli programmiga on liitunud juba mitmed koolid üle terve Eesti. Info liitunud koolide kohta on leitav https://giskoolis.maps.arcgis.com.

Täpsema ülevaate programmi sisust ja sinna registreerumisest saate teemat käsitleva ettekande kohta salvestatud videost GIS päev 2016 konverentsil:

Programmiga liitumiseks peab kool nõustuma järgmiste tingimustega:

 • Määrama koolipoolse „GIS kooli“ programmi kontaktisiku, kes on koolis GIS-alaseks tugiisikuks teistele aineõpetajatele ja õpilastele
 • Kontaktisiku muutumisel teatama kontaktisiku nime ja kontaktandmed AlphaGIS OÜ ettevõttele (e-post alphagis@alphagis.ee)
 • Kasutama programmiga saadud ArcGIS Online pilveteenuseid igapäevases õppetöös
 • Esri toodete kasutamiseks on vajalik aktsepteerida litsentsilepingus (E204 ja E300) sisalduvaid tüüptingimusi, mis on leitavad Esri kodulehelt: http://www.esri.com/legal
 • Osalema „GIS kooli“ programmi iga-aastastel koolitustel ja õppepäevadel
 • On nõus kooli poolt loodud materjalide ja kaartide (näiteks veebikaardid, kaardilood jne) avalikustamisega

„GIS kooli“ programmiga liitumise taotlemiseks esitab kool alloleva registreerimise vormi kaudu järgnevad andmed: