ArcGIS I: Sissejuhatus GIS-i


“ArcGIS I: Sissejuhatus GIS-i” on kahel päeval (kokku 16 akadeemilist tundi) toimuv algtaseme koolitus. Kursusel saadakse ettekujutus GIS vahendite kohta, kuidas saada lahendada igapäevaseid ruumilise informatsiooniga seonduvaid ülesandeid. Sellega seonduvalt antakse ülevaade geoinformaatikast ja selle rakendusvaldkondadest, ruumiandmete loomise ja haldamise võimalustest, kartograafia põhitõdedest ning samuti ka esmane ettekujutus desktop GIS tarkvaraga töötamiseks. Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse Esri ArcGIS Desktop Basic tarkvara, mis on maailma levinuim GIS- ja kaarditarkvara. Kursus on mõeldud eeskätt erinevate eluvaldkondade spetsialistidele ja ametnikele, kes ei ole varasemalt geoinfosüsteemidega põhjalikumalt kokku puutunud ning kel puudub põhjalikum ettekujutus GIS- ja kaarditarkvara rakendamise võimaluste ning kasutamise kohta.

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Soovi korral on võimalus saada ka  60 päeva kehtiv tarkvara tasuta prooviversioon/litsents. Kursus viiakse läbi eesti keeles. Loengumaterjalid on eesti keeles, harjutuste materjalid inglise keeles. Kursusel toimuvad ka arutelud rühmades, GIS- ja kaarditarkvara töövahendeid tutvustavad demod lektori poolt jne. Kursuse lõpuks peab osaleja olema võimeline suutma ise teha lihtsamaid kaardiandmete kasutamise ja visualiseerimisega seonduvaid toiminguid, viia läbi kaardiga seotud päringuid ning koostada temaatilisi kaarte.

NB! Kursusel osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. Spetsialistidele ja ametnikele, kellel on GIS-i ja selle valdkonnaga seotud tarkvara(de) kasutamise osas juba varasem üldine ettekujutus ja/või esmane praktiline töökogemus olemas, soovitame osaleda koolitusel “ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid“, kus õpitakse juba veelgi konkreetsemalt ja põhjalikumalt tundma Esri (desktop) GIS- ja kaarditarkvara võimalusi ja töövahendeid!

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Hoone sissepääsu asukohakaardi vaatamiseks kliki siia
 • Aeg: 5.-6.02.2019

2. Hind

ArcGIS I: Sissejuhatus GIS-i koolitus geoinformaatika baasteadmiste ja nende rakendamise võimaluste kohta Esri ArcGIS Desktop tarkavaratoodete kaudu

525 EUR

 1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad lõunasöök ja kohvipausid.

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant).

5. Koolituskursuse kava

 • Geoinformaatika ja GIS alused
  • Geoinformaatika ja GIS mõisted
  • GIS funktsioonid, ülesanded ja kasutusvaldkonnad
  • Reaalse maailma nähtuste kaardistamine ja visualiseerimine
  • Geograafilise sisuga andmete haldamine
  • Geograafiaga seotud analüüsid (geoanalüüsid)
  • Esri ArcGIS – terviklik GIS lahendus geoandmete kogumiseks, haldamiseks ja levitamiseks
 • GIS ja kaardid
  • Paberkaardid vs. arvutikaardid
  • Nähtuste modelleerimine objektideks vastavate geomeetriliste primitiivide alusel
  • Mis on kaardikiht?
  • Kaardikihtide haldamine
  • Arvutikaardi eelised
  • Mõõtkava
  • ArcCatalog ja ArcMap aplikatsioonide tutvustus
 • GIS ja andmebaas
  • Atribuutinfo
  • Kaardikihi atribuut-tabel
  • Kaardikihi objekti(de) tunnuste kirjeldamine atribuutide tabelis
  • Kaardikihi sümboloogia omistamine atribuutide tabeli kirjete alusel
  • Sümboloogia ja leppemärkide esitamise valikud
  • Dünaamilised kaardikirjad ehk märgised (label)
 • Teemakaardi koostamine ja levitamine
  • Temaatiline kaardi koostamisega seotud aspektid
  • Andmevaade vs. kujundusvaade
  • Kaardimallid (template) ja nende kasutamine
  • Kaardielementide lisamine 
 • Geograafilise info määratlemine
  • Geograafiline asend (location) ja selle parameetrid
  • Asukohta kirjeldavad süsteemid
  • Georefereerimine
  • Koordinaatide viitamise süsteem ehk koordinaatsüsteem
  • Geograafiliste koordinaatide süsteem
  • Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem
  • Kaardiprojektsioon ja sellega seotud aspektid 
 • Geoandmete modelleerimine arvutis
  • Andmemudel ja selle haldamise tüübid
  • Vektormudel ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Rastermudel ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Vektormudel vs. rastermudel
  • Mis on geoandmebaas?
  • Objektiklass ja kaardikiht 
 • Kaardiandmete kogumine ja kasutamine
  • Kust saada geoandmeid?
  • Andmete kasutamine Internetist (WMS)
  • Metaandmed
  • Kaardimaterjalide loomine, kasutamine ja jagamine ArcGIS Online kaudu
 • Küsimus(t)e esitamine ja vastus(t)e saamine kaardilt
  • GIS-andmete analüüs ja sellega seotud toimingud
  • Mis on SQL?
  • Meetodid geograafilise ruumiga seotud analüüside läbiviimiseks
  • Lihtsamad päringud ja otsingud (Identify ja Find)
  • Päringud atribuutide alusel (Select By Attributes)
  • Päringud kaardikihtide geomeetria alusel (Select By Location) 
 • Ruumiliste seoste analüüs
  • Mis on kattuvus (overlay)
  • Ühendi (union) kasutamine
  • Ühisosa (intersect) kasutamine
  • Puhver ja selle kasutusvaldkonnad
 • Geograafiaga seotud küsimuste ja/või ülesannete lahendamine GIS- ja kaarditarkvara kaudu
  • Kuidas GIS-i rakendamise kaudu luua täiendavat lisaväärtust ning langetada kaalutletumaid otsuseid?

 Käsitletavate kursuse teemade detailne loend Esri standardi alusel – kliki siia

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 päeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.