ArcGIS III: Töövood ja GIS-analüüsid


“ArcGIS III: Töövood ja GIS-analüüsid” on kahel päeval (kokku 16 akadeemilist tundi) toimuv koolitus edasijõudnud ArcGIS kasutajatele, kus õpetatakse kasutama ArcGIS Desktop tarkvara spetsiifilisemaid ja tehnilisema sisuga töövahendeid ja protseduure. Põhjalikumalt käsitletakse geoandmebaaside, topoloogia, geotöötluste ja automatiseeritud modelleerimise (ModelBuilder) vahendeid. Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse Esri ArcGIS Desktop tarkvara Standard ja Advanced litsentsi(de) tasemel sisalduvaid töövahendeid ja funktsionaalsust.
Kursus on mõeldud eeskätt neile, kellel on varasemast eelnevad teadmised GIS- ja kaarditarkvara võimaluste kohta juba olemas ning kes elementaarsel tasemel valdavad ka mõnda ArcGIS Desktop tarkvara.

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Kursus viiakse läbi eesti keeles. Õppematerjalid on inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik eelnev (töö)kogemus ArcGIS Desktop tarkvaraga ja/või ArcGIS Desktop madalama raskusastmega koolituste varasem läbimine.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Aeg: 19.-20. veebruar 2019

2. Hind

ArcGIS III: Töövood ja GIS-analüüsid koolitus Esri ArcGIS Desktop tarkavaratoodete edasijõudnud kasutajatele

650 EUR

1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad lõunasöök ja kohvipausid..

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant Ranel Suurna.

5. Koolituskursuse kava

 • Andmete laadimine geoandmebaasi
  • Esri ArcGIS – terviklik GIS lahendus geoandmete kogumiseks, haldamiseks ja levitamiseks
  • ArcGIS geotöötluste kontseptsioon (geoprocessing framework)
  • Andmete ülekandmine geoandmebaasi
  • Andmete laadimine olemasolevasse geoandmebaasi objektiklassi (feature class)
  • Tabeli X;Y;Z koordinaatide info alusel uute objektide kuvamine ja salvestamine
  • Info lisamine välistest tabelitest ja andmebaasidest
 • Geoandmebaasi kontrollreeglite seadistamine
  • Geoandmeid kirjeldavad parameetrid
  • Domeenid
  • Geoandmebaasi topoloogia – miks ja milleks?
 • Geotöötluse vahendite haldamine ja seadistamine
  • ArcToolbox tutvustus ja ülesehitus
  • Ülevaade ArcToolbox töövahendite kohta
  • Töökeskkonna seadistamine (environment settings)
  • Geotöötlustega seotud kasulikud töövõtted
 • GIS-andmete analüüs
  • Lähedusanalüüsid (töövahend Near)
  • Mitmekordsete puhvrite koostamine (töövahend Multiple Ring Buffer)
  • Andmete ruumiline ühildamine
  • Thiesseni polügoonid
  • Erase töövahend
  • Dissolve töövahend
  • Statistikute arvutamine
  • Rasterpildist väljavõtte genereerimine
  • Ruumianalüüsi tööprotseduur 
 • ModelBuilder kasutamine keerukamate tööprotseduuride automatiseerimiseks
  • ModelBuilder tutvustus
  • ModelBuilder keskkonnas asjakohaste tööprotseduuride koostamine ja disain
  • Mudeli elemendid
  • Töövahendite lisamine
  • Muutujate lisamine
  • Mudeli parameetrid
  • Töökeskkonna (environment settings) ja väljundi seadistamine
  • Mudeli olekud
  • Kuidas käituda nn. „vahepealsete tulemustega“?
  • Mudeli dokumenteerimine
  • GIS-andmete analüüs kui analüütiline protsess

Käsitletavate kursuse teemade detailne loend Esri standardi alusel – kliki siia

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 2 päeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.