ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid


“ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid” on algtaseme koolitus, mis toimub kolmel päeval (kokku 24 akadeemilist tundi). Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse Esri ArcGIS Desktop tarkvara, mis on levinuim ArcGIS Desktop tarkvaratoode Eestis ja ka mujal maailmas. Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Üritus toimub eesti keeles. Loengumaterjalid on eesti keeles, harjutuste materjalid on nii eesti kui ka inglise keeles.
Kursuse lõpuks peab osaleja olema võimeline suutma ise teha lihtsamaid geograafilise sisuga andmete haldamise ja geotöötlusega seonduvaid toiminguid, viia läbi kaardiga seotud päringuid ning koostada/vormistada temaatilisi kaarte.
NB! Osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS koolituskeskus, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Aeg: 3.-5. september 2019

2. Hind

ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid koolitus Esri ArcGIS Desktop tarkavaratoodete kasutajatele

590 EUR

 1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad lõunasöök ja kohvipausid.

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant).

5. Koolituskursuse kava

 • GIS põhimõisted ja ArcGIS Desktop tutvustus
  • GIS funktsioonid, ülesanded ja kasutusvaldkonnad
  • Geoandmed ja nende modelleerimine arvutis (vektormudel ja rastermudel)
  • Geoandmete kogumise ja haldamise võimalused
  • Esri ArcGIS – terviklik GIS lahendus geoandmete kogumiseks, haldamiseks ja levitamiseks
  • ArcGIS Desktop tarkvaratoodete üldine ülesehitus
  • ArcGIS Desktop tarkvara aplikatsioonide tutvustus  (ArcMap, ArcGIS Administrator, litsentseerimise valikud jt)
  • Geoandmete haldamine ja kasutamine erinevates formaatides (Esri geoandmebaas, Esri Shape, Google KML/KMZ, erinevad CAD formaadid jne)
 • Kaardiandmetega töötamine
  • Kaardikiht ja selle parameetrid
  • Kaardikihiga seotud parameetrite määramine
  • Kaardikihtide grupp (group layer)
  • Kaardiraam (data frame)
  • Navigeerimise töövahendid ja mõõtkava seadistamine
  • Vaateakende kasutamine
  • Kaardivaadete ulatuse kuvamine järjehoidjate (spatial bookmarks) kaudu
  • Kaardidokumendi ehk mxd faili loomine ning kihtide lisamine/eemaldamine
  • Kujundusfaili (.lyr) koostamine ja selle kasutamine leppemärkide automaatsel importimisel
  • Hüperlinkide ja manuste kasutamine/lisamine
  • Andmete kasutamine veebist läbi WMS-teenuste (sh Maa-ameti aluskaardid jt)
  • ArcGIS Online aluskaardid
  • Aluskaardi (basemap layer) koostamine ja kasutamine andmete kiiremaks kuvamiseks kaardiaknas
 • Leppemärkide koostamine, haldamine ja disain
  • Kaardi sümboloogia ja leppemärkidega seotud aspektid
  • Leppemärkide otsing ja haldamine ArcMap-is (Style Manager)
  • Leppemärkide tüübid
  • Kvalitatiivse ja/või kvantitatiivse sisuga objektidele leppemärkide omistamine
  • Andmete rühmitamine ja selle erinevad meetodid
 • Kaardikirjad
  • Kaardikirjade haldamise ja kuvamise võimalused
  • Dünaamilised kirjad ehk märgised (label)
  • Märgiseklasside (label class) koostamine
  • Spetsiaalse märgiste paigutamine/seadistamine Maplex for ArcGIS mooduliga
  • Staatilised kirjad ehk annotatsioonid (annotation)
  • Annotatsioonide haldamise valikud
  • Kaardikirjade paigutamise põhimõtted ja reeglid
  • Kohanimede õigekirjaga seotud aspektid
 • Koordinaatsüsteemid ja projektsioonid
  • Mis on georefereerimine?
  • Kaardi matemaatiline alus
  • Ellipsoid, geoid, daatum
  • Koordinaatsüsteem ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Geograafiliste koordinaatide süsteem
  • Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem
  • Projektsioon ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Projektsiooni informatsiooni salvestamine/vaatamine
  • Kaardikihi objektid vs. koordinaatsüsteem
  • Andmefreim vs. koordinaatsüsteem
  • Projektsiooniteisendused
 • Teemakaardi koostamine ja levitamine
  • Temaatiline kaardi koostamisega seotud aspektid
  • Kartograafiline kommunikatsioon
  • Kaartide liigid
  • Kartograafiline kujundus
  • Kaartide loomine ArcMap’is
  • Andmevaade (data view) vs. kujundusvaade (layout view)
  • Kaardielementide lisamine
  • Kaardipõhjade loomine ja kasutamine
  • Teemakaardi eksportimise vahendid (interaktiivne PDF, ArcGIS Online teenused, WebApp Builder jt)
  • Dünaamilised kujundusvaated (data driven pages)
  • Raportite ja kaardiraamatute koostamine
  • Kaardiandmete levitamise võimalused (kihi/kihtide pakett, kaardidokumendi pakett, geotöötluste pakett, kaarditeenus jt)
 • Tabelitega töötamine
  • Tabelandmestiku olemus ja struktuur
  • ArcGIS tabelandmete formaadid
  • Tabelandmete väljade tüübid
  • Tabelandmete arvstatistikute info jälgimine
  • Tabelite seosed
  • Tabelite ühendamine kasutades funktsiooni Join
  • Tabelite seostamine kasutades funktsiooni Relate
  • Graafikud ja nende loomine
  • Raportid ja aruandevormid ning nende koostamine
 • Kaardikihi objektide ja atribuutandmete redigeerimine
  • ArcGIS Desktop ja seal redigeeritavad andmeformaadid
  • Peamised redigeerimise töövahendid
  • Snäppimisega seotud parameetrid
  • Objektide geomeetria ja atribuutandmete muutmine
  • Tabeli välja-kalkulaatori (Field Calculator) kasutamise võimalused
  • ArcGIS Desktop lisatöövahendid geoandmetega töötamiseks (XTools Pro jt)
 • Geoandmebaaside ja objektiklasside koostamine
  • Geoandmebaasi formaadid
  • Andmehaldusega seotud võimalused
  • Objektiklass (feature class) ja selle parameetrid
  • Metaandmed, nende sisestamine, haldamine ja levitamine (import, eksport)
  • Objektiklassi loomine ja sinna uute andmete lisamine
  • Domeenide kirjeldamine ja kasutamine
 • Asukohtade määramine tabelandmete alusel
  • Tabeli X;Y;Z koordinaatide info alusel uute objektide kuvamine ja salvestamine
 • Päringute koostamine ja kasutamine kaardil
  • GIS-andmete analüüs ja sellega seotud toimingud
  • Meetodid geograafilise ruumiga seotud analüüside läbiviimiseks
  • Objektide tuvastamine ja otsingu meetodid
  • Päringute koostamine objekti kirjeldava(te) atribuut-tunnus(t)e alusel
  • Päringute koostamine kaardikihtide geomeetria alusel
  • Objektide lõikamine Clip töövahendiga
  • Puhvrite koostamine
  • Ülekatte analüüside tegemine Overlay töövahendiga
  • Ühendi leidmine Union töövahendiga
  • Ühisosa leidmine Intersect töövahendiga
  • ModelBuilder rakendamine geotöötluste ja analüüsidega seotud töövoogude automatiseerimiseks
 • ArcGIS Desktop kasutajaliidese kohandamine
  • ArcGIS Desktop töövahendite seadistamine kasutaja poolt
  • ArcCatalog ja ArcMap aplikatsioonides sisalduva Customize dialoogiakna protseduurid kasutajaliidese toimetamiseks
  • Uute käskluste ja tööriistaribade (toolbar) lisamine, paigutamine ja salvestamine

Käsitletavate kursuse teemade detailne loend Esri standardi alusel – kliki siia

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.