ArcGIS Network Analyst


„ArcGIS Network Analyst” koolituskursus käsitleb transpordi- ja muid võrgupõhiseid GIS-analüüse, mille käigus õpitakse tundma ArcGIS Desktop toodetel (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) baseeruva laiendprogrammi Network Analyst 10.2 võimalusi. Koolitus on mõeldud eeskätt GIS kasutajale, kes oma igapäevases töös puutub kokku erinevate transpordivõrguga seotud küsimuste lahendamisega. Kursusel antakse ülevaade võimalikult täpselt reaalsusele vastavate võrgumudelite loomise kohta (nt. tingimused, mille alusel saab erinevatest allikatest omavahel liita teavet komplekssete võrgupäringute ja -analüüside koostamiseks jne). Vaatamata korrapäratutele käitumisreeglitele iseloomustab teede- ja sidevõrke väga konkreetne võrgustruktuur, mida kirjeldavad vastavad sõlmed ja ühendused ehk topoloogia.

Detailsemalt käsitletakse alljärgnevaid teemavaldkondi:

 • kõige optimaalsema (valikuvõimalused: kiirus, kaugus, mugavus) marsruudi valimine sõiduks punktist A punkti B;
 • teatud objektidega seotud päringud (näiteks kõige lähema söögikoha leidmine) arvestamaks sõiduaega, aga samas ka teeolusid ning liiklustihedust;
 • teekonnaplaneering;
 • teeninduspiirkondade analüüs

Koolituse kestvus on üks päev (8 akadeemilist tundi). Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on inglise keeles.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: 15. aprill 2014

2. Hind

ArcGIS Network Analyst, koolituskursus:  250 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ projektijuht Raido Valdmaa.

5. Koolituse teemapunktid

 • Üldine sissejuhatus ja terminid
  • Mis on võrk?
  • Erinevad võrgu tüübid
  • Reaalne võrk ja modelleeritud võrk
  • Võrgud ja ArcGIS
  • Transpordivõrgu geomeetria
  • Transpordivõrk versus tehnovõrk
 • ArcGIS Network Analyst alustega tutvumine
  • Network Analyst üldine ülesehitus
  • Network Analyst peamised töövahendid
  • Network Analyst kasutajaliides
  • Võrgu andmekihid (Network Layer)
  • Võrgu analüüs (Network Analysis)
  • Võrgu analüüsi tulemused
  • Funktsiooni Route omadused
 • ArcGIS Network Analyst muud põhifunktsioonid
  • Funktsiooni Closest Facility omadused
  • Funktsiooni Service Area omadused
  • Funktsiooni Origin-Destination Cost Matrix omadused
 • Võrgu analüüsi erinevad võimalused
  • Tulemused ja nende omadused
  • Analüüsi seadistamine erinevate faktoritega
  • Transpordivõrk ja faktor Aeg (Incorporating time)
  • Transpordivõrk ja faktor Külg (Curb approach)
  • Transpordivõrk ja faktor Hierarhia (Hierarchy)
  • Transpordivõrk ja faktor Parameetrid (Parameterized attributes)
 • Võrgu analüüsiks andmete ettevalmistamine
  • Kasutatavad andmeformaadid
  • Andmekvaliteet
  • Topoloogiareeglid
  • Esri võrguandmeformaatide tutvustus
  • Andmete transport
 • Võrgu andmemudeliga tutvumine
  • Võrgu omadused
  • Topoloogiareeglid
  • Erinevate elementide (punkt, joon) ühendused
  • Ülekattuvus
  • Erinevate topoloogiareeglitega tutvumine grupitööna
 • Võrgu atribuutandmed
  • Erinevad atribuuditüübid
  • Töö atribuutidega
  • Tüüp Väärtus (Cost)
  • Tüüp Tingimus (Restriction)
  • Tüüp Hierarhia (Hierarchy)
  • Tüüp Kirjeldus (Descriptor)
  • Atribuudid ning nendega seotud võrgufunktsionaalsused
 • Võrgu loomise tööprotsess
 • Olemasolev võrk
  • Toimiva võrgu muutmine
  • Erinevad seadistused
  • Eri transpordiliikide ristumine (multimodal network system)
  • Vastava süsteemi omadused ja omapärad
 • Network Analyst ja tööprotsesside automatiseerimine ModelBuilder`i keskkonnas

Käsitletavate kursuse teemade detailne loend ESRI standardi alusel – kliki siia

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida (tel. 656 4228 või e-post alphagis@alphagis.ee). Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu on koolitusosaku näol võimalik taotledatoetust koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks, mille kaudu saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtted hankida vastavat teenust organisatsioonidelt (sh. AlphaGIS OÜ), kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks, et tõsta töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest.
Koolitusosaku toetuse ja sellega seotud korduma kippuvate küsimuste kohta leiate täpsemat informatsiooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt – kliki siia

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 3 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning nad liidetakse järgmiste koolitustega.