ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid


“ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid” on algtaseme koolitus, mis toimub kolmel päeval (kokku 24 akadeemilist tundi). Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse Esri ArcGIS Desktop tarkvara ArcGIS Pro moodulit, mis on levinuim GIS-platvorm Eestis ja mujal maailmas. Kursuse läbinud saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Õppematerjalid on eesti keeles.

Kursuse lõpuks peab osaleja olema võimeline suutma ise teha lihtsamaid geograafilise sisuga andmete haldamise ja geotöötlusega seonduvaid toiminguid, viia läbi kaardiga seotud päringuid ning koostada/vormistada temaatilisi kaarte.

NB! Osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas.

Koolituse õppekava on leitav siit.

Majandustegevusteate number: 211397

AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS koolituskeskus, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Aeg: 29.-31. oktoober 2019

2. Hind

ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid koolitus Esri ArcGIS Desktop tarkavaratoodete (ArcGIS Pro) kasutajatele

590 EUR

 1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad lõunasöök ja kohvipausid.

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant).

5. Koolituskursuse kava

 • GIS põhimõisted ja ArcGIS Desktop tutvustus
  • GIS funktsioonid, ülesanded ja kasutusalad
  • Geoandmed ja nende modelleerimine arvutis (vektormudel ja rastermudel)
  • Geoandmete kogumise ja haldamise võimalused
  • ArcGIS – universaalne GIS platvorm geoandmete kogumiseks, haldamiseks ja levitamiseks
  • ArcGIS Pro kasutajaliides
  • Geoandmete haldamine ja kasutamine erinevates formaatides (Esri geoandmebaas, Esri Shape, Google KML/KMZ, CAD, Maa-ameti avalikud teenused jne)
 • Kaardiandmetega töötamine
  • Kaardiaken
  • Kaardikiht ja sellega seotud parameetrite määramine
  • Kaardikihtide grupeerimine
  • Navigeerimise töövahendid ja mõõtkava seadistamine
  • Vaateakende kasutamine
  • Kaardivaadete ulatuse kuvamine järjehoidjate (spatial bookmarks) kaudu
  • Hüperlinkide ja manuste kasutamine/lisamine
  • Andmete kasutamine veebist läbi WMS-teenuste (sh Maa-ameti aluskaardid jt)
  • ArcGIS Online aluskaardid
 • Leppemärkide koostamine, haldamine ja disain
  • Kaardi sümboloogia ja leppemärkidega seotud aspektid
  • Leppemärkide otsing ja haldamine
  • Leppemärkide tüübid
  • Kvalitatiivse ja/või kvantitatiivse sisuga objektidele leppemärkide omistamine
  • Andmete rühmitamine ja selle erinevad meetodid
 • Kaardikirjad
  • Kaardikirjade haldamise ja kuvamise võimalused
  • Dünaamilised kirjad ehk märgised (label)
  • Märgiseklasside (label class) koostamine
  • Staatilised kirjad ehk annotatsioonid (annotation)
  • Annotatsioonide haldamise valikud
  • Kaardikirjade paigutamise põhimõtted ja reeglid
  • Kohanimede õigekirjaga seotud aspektid
 • Koordinaatsüsteemid ja projektsioonid
  • Mis on georefereerimine?
  • Kaardi matemaatiline alus
  • Ellipsoid, geoid, daatum
  • Koordinaatsüsteem ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Geograafiliste koordinaatide süsteem
  • Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem
  • Projektsioon ja seda kirjeldavad parameetrid
  • Projektsiooni informatsiooni salvestamine/vaatamine
  • Kaardikihi objektid vs. koordinaatsüsteem
  • Projektsiooniteisendused
 • Teemakaardi koostamine ja levitamine
  • Temaatiline kaardi koostamisega seotud aspektid
  • Kartograafiline kommunikatsioon
  • Kaartide liigid
  • Kartograafiline kujundus
  • Kujundusvaated (layout)
  • Kaardielementide lisamine
  • Teemakaardi eksportimise võimalused
  • Dünaamilised kujundusvaated (data driven pages)
  • Raportite ja kaardiraamatute koostamine
  • Kaardiandmete levitamise võimalused (kihi/kihtide pakett, kaardidokumendi pakett, geotöötluste pakett, kaarditeenus jt)
 • Tabelitega töötamine
  • ArcGIS tabelandmete formaadid
  • Tabelite seosed
  • Tabelite ühendamine kasutades funktsiooni Join
  • Tabelite seostamine kasutades funktsiooni Relate
  • Graafikud ja nende loomine
  • Raportid ja aruandevormid ning nende koostamine
 • Kaardikihi objektide ja atribuutandmete redigeerimine
  • Peamised redigeerimise töövahendid
  • Snäppimisega seotud parameetrid
  • Objektide geomeetria ja atribuutandmete muutmine
  • Tabeli veerukalkulaatori (Field Calculator) kasutamine
  • ArcGIS Pro lisatöövahendid geoandmetega töötamiseks (XTools Pro jt)
 • Geoandmebaaside ja objektiklasside koostamine
  • Geoandmebaasi formaadid
  • Objektiklass (feature class) ja selle parameetrid
  • Metaandmed, nende sisestamine, haldamine ja levitamine (import, eksport)
  • Objektiklassi loomine ja sinna uute andmete lisamine
  • Manuste lisamine
  • Domeenide määramine
 • Asukohtade määramine tabelandmete alusel
  • Tabeli X;Y;Z koordinaatide info alusel uute objektide kuvamine ja salvestamine
 • Päringute koostamine ja kasutamine kaardil
  • GIS-andmete analüüs ja sellega seotud toimingud
  • Meetodid geograafilise ruumiga seotud analüüside läbiviimiseks
  • Objektide tuvastamine ja otsingu meetodid
  • Päringute koostamine objekti kirjeldava(te) atribuut-tunnus(t)e alusel
  • Päringute koostamine kaardikihtide geomeetria alusel
  • Objektide lõikamine Clip töövahendiga
  • Puhvrite koostamine
  • Ülekatte analüüside tegemine Overlay töövahendiga
  • Ühendi leidmine Union töövahendiga
  • Ühisosa leidmine Intersect töövahendiga
  • ModelBuilder rakendamine geotöötluste ja analüüsidega seotud töövoogude automatiseerimiseks

 

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.