ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid


“ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid” on kolmel päeval (kokku 24 akadeemilist tundi) toimuv koolitus edasijõudnud ArcGIS kasutajatele, kus õpetatakse kasutama ArcGIS Desktop tarkvara ArcGIS Pro mooduli spetsiifilisemaid ja tehnilisema sisuga töövahendeid ja protseduure (nt keerukama sisuga geoanalüütika algoritmide kaasamine jms). Teiste hulgas õpitakse tundma ka ArcGIS Pro lisamoodulite (nt ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst ja ArcGIS Geostatistical Analyst) võimalusi. Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise. Kursus on mõeldud eeskätt neile, kellel on varasemast eelnevad teadmised GIS- ja kaarditarkvara võimaluste kohta juba olemas ning kes elementaarsel tasemel valdavad ka ArcGIS Desktop tarkvara (ArcGIS Pro ja/või ArcMap).

Kursuse läbinu mõistab kasutada standardseid töövoogusid ja algoritme, mis on olulised ruumianalüüside projekti edukaks teostamiseks. Omandatud teadmised aitavad kaasa ka (geo)andmete sisust kaalutletumate otsuste tegemisel.

Kõik osalejad saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Kursuse õppematerjalid on inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik eelnev (töö)kogemus ArcGIS Desktop tarkvaraga ja/või ArcGIS Desktop madalama raskusastmega koolituste varasem läbimine (nt ArcGIS Pro algkoolitus).

Koolituse õppekava on leitav siit.

Majandustegevusteate number: 211397

AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Aeg: 22.-24. oktoober 2019

2. Hind

ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid koolitus Esri ArcGIS Desktop tarkavaratoodete (ArcGIS Pro ja/või ArcMap) edasijõudnud kasutajatele

790 EUR

1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad lõunasöök ja kohvipausid..

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant Ranel Suurna.

5. Koolituskursuse kava

 • Ülevaade ruumianalüüsi meetoditest
  • Ruumianalüüsi ülesanded
  • Ruumianalüüsi töövahendid
  • GIS-põhiste tööprotsesside haldus ArcGIS platvormil
 • Analüüsi tööprotsess
  • Andmete ettevalmistus analüüsiks
  • Keskkonna seadistamine (environment settings)
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Lähedusanalüüsid
  • Meetodid kauguste arvutamiseks
  • Ülevaade algoritmidest (Buffer, Multiple Ring Buffer, Create Thiessen Polygons, Euclidean Allocation, Near, Generate Near Table jt)
  • Ökonoomseima teekonna ja teeninduspiirkonna leidmine
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Ülekatte analüüsid
  • Ülekatte analüüside kasutusalad
  • Ülevaade algoritmidest (Intersect, Identity, Erase, Summarize Within, Tabulate Area jt)
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Analüüside automatiseerimine
  • Automatiseerimise meetodid ArcGIS Pro keskkonnas
  • Mass-geotöötlus (batch geoprocessing)
  • Iteratsioonide kasutamine
  • Mudeli koostamine ja jagamine
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Pindade koostamine interpoleerimise kaudu
  • Interpoleerimise meetodid (Natural Neighbor, Spline, IDW jt)
  • Geostatistiline interpoleerimine (Kriging jt)
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Sobivusmudelite koostamine
  • Mudeli koostamise töövood
  • Binaarsed sobivusmudelid (binary suitability models)
  • Kaalutud sobivusmudelid (weighted suitability models)
  • Andmetüübid ja matemaatilised aspektid modelleerimisel
  • Sobivustaseme määratlemine
  • Sobivuse ja kaalude seadistamine
  • Töövahend ümberklassifitseerimise tarbeks (Reclassify)
  • Võrrandite kasutamine ümberklassifitseerimise protsessis
  • Kihtidele kaalude määramine ja sisuosa ühildamine
  • Kaalutud ülekate (Weighted Overlay)
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Geostatistika
  • Geostatistika (ruumiliste andmete statistika) lähtealused ja tüübid
  • Ruumiline autokorrelatsioon
  • Hot spot analüüsid
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Ajalis-ruumilised analüüsid
  • Ülevaade töövahenditest (Create Space Time Cube By Aggregating Points, Emerging Hot Spot Analysis, Visualize Space Time Cube in 3D jt)
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • Regressioonanalüüsid
  • Ülevaade meetoditest
  • Regressioonvõrrand
  • Vähimruutude meetod
  • Geograafiliselt kaalutud regressioon
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine
 • 3D analüüsid
  • Nähtavusanalüüsid
  • Sobivusanalüüsid
  • Praktilise kompleksülesande lahendamine

Detailne teemade loetelu

 

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 2 päeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.