Esri Production Mapping kursus


Esri Production Mapping baaskursus on mõeldud edasijõudnud ArcGIS kasutajale, mille käigus õpitakse tundma ArcGIS tooteperekonna laiendprogrammi Production Mapping (endise nimega PLTS for ArcGIS — Foundation) võimalusi. Esri Production Mapping on funktsionaalne töövahend andmebaasi haldamisel ja suuremahuliste kaarditoodete valmistamisel. Täpsem info Production Mapping laienduse kohta on kättesaadav siit. Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi inglise keeles. Õppematerjalid on inglise keeles.
NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Desktop (ArcView, ArcInfo vms) tarkvaraga ja/või Esri algtaseme kursuse (nt. ArcGIS I) läbimine.

1.  Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: kokkuleppel

2. Hind

PLTS baaskursus, koolituskursus ArcGIS kasutajatele: 1270 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.00-9.10 Saabumine, hommikukohv
 • 9.10-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on HNIT-BALTIC sertifitseeritud koolitaja Kestutis Cypas, kes annab vastavaid kursusi üle maailma.

5. Koolituskursuse kava

kokkuleppel osalejate grupiga

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida (tel. 656 4228 või e-post alphagis@alphagis.ee). Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu on koolitusosaku näol võimalik taotledatoetust koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks, mille kaudu saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtted hankida vastavat teenust organisatsioonidelt (sh. AlphaGIS OÜ), kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks, et tõsta töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest.
Koolitusosaku toetuse ja sellega seotud korduma kippuvate küsimuste kohta leiate täpsemat informatsiooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt – kliki siia
NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 3 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning nad liidetakse järgmiste koolitustega.