Geoandmebaaside loomine


Kursusel õpitakse tundma geoandmebaasi loomise võimalusi ArcGIS keskkonnas ning sellega seondavaid erinevaid aspekte. Kursus toimub kahel päeval, kokku 16 akadeemilist tundi. Kõik kursuse läbinud saavad asjakohased õppematerjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.

Kursuse läbinu mõistab geoandmebaasi ülesehitust, geoandmebaasi elementide omadusi ja nende vahelisi seoseid, oskab luua geoandmebaasi ja laadida andmeid teistest ruumi- ja tabelandmete formaatidest ning samuti mõistab erinevust geoandmebaasi tasemete vahel (sh oskus kasutada ettevõtte geoandmebaasi). Üldine tutvustus ArcGIS geoandmebaasi ja selle võimaluste kohta on kättesaadav siit.

NB! Varasem praktiline kokkupuude ArcGIS tarkvara(de)ga on soovituslik, kuid mitte kohustuslik. Kindlasti hõlbustab teemade läbimist mõne kergema raskusastmega koolituse eelnev läbimine (nt ArcGIS Pro algkoolitus).

Koolituse õppekava on leitav siit.

Majandustegevusteate number: 211397

AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: 3.-4. detsember 2019

2. Hind

“Geoandmebaaside loomine” koolituskursus:  650 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  milles sisalduvad kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.00-9.15 Saabumine, hommikukohv
 • 9.15-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tehnoloogiajuht Tõnis Laur.

5. Koolituse teemapunktid

 • Geoandmebaas ja selle ülesehitus
  • Esri ruumiandmete haldamise formaadid
  • Geoandmebaasi olemus ja funktsionaalsus
  • Geoandmebaasi kasutamise eelised
 • Andmekvaliteedi parendamine geoandmebaasi struktuuride abil
  • Geoandmebaasi elemendid
  • Geoandmebaasi struktuuri loomise erinevad võimalused
  • Nähtusi kirjeldava andmekogu (feature dataset) loomine
  • Objektiklassi (feature class) ning selle alamtüüpide loomine
  • Geoandmebaasi domeenid ja nende loomine
  • Domeenide sisu määramine ja kasutamine
 • Tabelandmete seostamine ruumiandmetega
  • Erinevad tabelandmete formaadid
  • Tabeli tekitamine ja andmevälja tüüpide määratlemine
  • Tabelandmete seostamise võimalused ja meetodid
  • Seoste tüübid ja reeglid
  • Seoseklassid (relationship class) ja nende loomine
 • Rasterandmete haldamine geoandmebaasis
  • Geoandmebaas ja rasterandmed
  • Rasterpildi ülesehitus
  • Mosaiik-andmehulga (mosaic dataset) loomine ja selle kasutamise eelised
 • Geoandmebaasi topoloogia
  • Kaardiandmed ja topoloogia
  • Topoloogia kehtestamine geoandmebaasis
  • Topoloogia reeglid
  • Topoloogiakontrolli käigus leitud vigade parandamine
 • Andmete migreerimine ettevõtte kesksesse (Enterprise) geoandmebaasi
  • Ettevõtte keskse geoandmebaasi olemus ning selle eelised
  • Erinevate geoandmebaaside võrdlus
  • Ettevõtte geoandmebaasi loomine
  • Ettevõtte geoandmebaasiga ühendumine, andmete kasutamine ja uute andmete laadimine
 • Töötamine ettevõtte keskse geoandmebaasiga
  • Ettevõtte geoandmebaasi kasutajad
  • Kasutajaõiguste ja rollide haldamine
 • Andmete muutmise töövood geoandmebaasis
  • Erinevad töövood andmete muutmiseks/redigeerimiseks ettevõtte geoandmebaasis
  • Objektiklasside versioneerimine ja versioonide haldus

Detailne teemade loetelu

 

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida (tel. 656 4228 või e-post alphagis@alphagis.ee). Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning nad liidetakse järgmiste koolitustega.