Geoandmebaaside loomine


Kursusel õpitakse tundma geoandmebaasi loomise võimalusi ArcGIS keskkonnas ning sellega seondavaid erinevaid aspekte. Kursus toimub kolmel päeval, kokku 24 akadeemilist tundi. Kõik kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on inglise keeles. Üldine tutvustus geoandmebaasi ja selle võimaluste kohta on kättesaadav siit.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: 29.-31.05.2019

2. Hind

Geoandmebaaside loomine, koolituskursus:  890 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.00-9.15 Saabumine, hommikukohv
 • 9.15-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tehnoloogiajuht Tõnis Laur.

5. Koolituse teemapunktid

 • Geoandmebaas ja selle ülesehitus
  • ESRI ruumiandmete haldamise formaadid
  • Geoandmebaasi olemus ja funktsionaalsus
  • Geoandmebaasi elemendid
  • ArcGIS töövahendid geoandmebaaside seadistamiseks ja haldamiseks 
 • Geoandmebaasi loomise printsiibid
  • Geoandmebaasi struktuuri loomise erinevad võimalused
  • Personaalse ja ettevõtte geoandmebaasi loomine
  • Tabeli tekitamine ja andmevälja tüüpide määratlemine
  • Objektiklassi (feature class) ning selle alamtüüpide loomine
  • Mitmest geomeetrilisest üksusest koosnevad objektid (multipart features)
  • Nähtust kirjeldava andmekogu (feature dataset) loomine
  • Geoandmebaasi matemaatilise aluse seadistamine ning sellega seonduvad aspektid (projektsioon, koordinaatsüsteem, mõõtkavategur, koordinaatinfo hoidmine) 
 • Ettevõtte geoandmebaasid ja ArcGIS Enterprise
  • Ettevõtte geoandmebaasi olemus ning selle eelised
  • Versioning
  • Mitmekasutaja poolne editeerimine
  • ArcGIS Enterprise tooted
  • Klient/server kommunikatsiooni mudel
  • ArcGIS Enterprise vs. RDBMS
  • Ettevõtte geoandmebaasi andmete kasutamine ArcGISis
  • ArcGIS Enterprise administreerimise vahendid 
 • Vektorandmed geoandmebaasis
  • Vektorandmete kogumise ja nende geoandmebaasi laadimise / importimise vahendid
  • ArcCatalog Simple Data Loader
  • ArcMap Object Loader
  • Vektorandmete haldamine personaal- ja ettevõtte geoandmebaasis 
 • Rasterandmed geoandmebaasis
  • Geoandmebaas ja rasterandmed
  • Rasterpildi ülesehitus
  • Rasterandmete geoandmebaasi importimise vahendid
  • Raster töövahendite komplekt (Raster toolset)
  • Raster to GDB töövahendi kasutamine
  • Rasterandmete haldamine geoandmebaasis (Raster Dataset, Raster Catalog)
  • Rasterandmetele rakendatavad geotöötluse vahendid
   • Copy Raster
   • Create Raster Dataset
   • Mosaic
   • Mosaic To New Raster
   • Copy Raster Catalog Items
   • Create Raster Catalog
   • Delete Raster Catalog Items
   • Rasterkataloogide haldamine ja selekteerimine
   • Rasteratribuudid ning nende kasutamine
   • Rasterandmete haldamine personaal- ja ettevõtte geoandmebaasis
   • Rasterpüramiidid (raster pyramids)
   • Pildi kokkupakkimine (compression) ArcSDE-s
   • LZ77
   • JPEG
   • JPEG2000 
 • Geoandmebaasi kohandamine
  • Atribuudiväljade defineerimine (reeglid, domeenid)
  • Geoandmebaasi domeenid ning nende loomine ArcCatalog`is
  • Domeenide sisu määramine ja kasutamine
  • Domeenide haldamise vahendid (töövahendite komplekt Domains)
  • Geoandmebaasi seoseklassid (relationship classes) ning nende kasutamine ArcMap`is
  • Seoseklassi loomine
  • Seoste tüübid ja reeglid
  • Seosereeglite seadistamine ArcCatalog`is 
 • Annotatsioonid ja dimensioonid (dimensions)
  • Märgised (labels) vs. annotatsioonid (annotations)
  • Annotatsioonid ArcGISis
  • Annotatsioon ja geoandmebaas
  • Annotatsioonide loomise meetodid
  • Genereerimine märgiste kaudu
  • Uue/tühja annotatsiooni objektiklassi loomine
  • Coverage/CAD annotatsiooni konverteerimine geoandmebaasi
  • Annotatsioonide editeerimine ja loomine ArcMap`is
  • Unplaced annotation
  • Dimension feature class loomine ja uute objektide lisamine 
 • Geoandmebaas ja topoloogia
  • Kaardiandmed ja topoloogia
  • Topoloogia kehtestamine geoandmebaasis
  • Cluster tolerance ja selle kasutamine
  • Topoloogia reeglid
  • Dirty areas
  • Topoloogia kontrolli käigus leitud vigade parandamine 
 • Topoloogia reeglid
  • Punkt-, pind- ja joonobjektide ruumilised seosed
  • Topoloogia reeglid ja nende kehtestamine ArcGISis
   • Must not overlap (polygon)
   • Must not have gaps
   • Contains point
   • Boundary must be covered by
   • Must be covered by feature class of (polygon)
   • Must be covered by
   • Must not overlap with (polygon)
   • Must cover each other
   • Area boundary must be covered by boundary of
   • Must not have dangles
   • Must not have pseudo-nodes
   • Must not overlap (line)
   • Must not self overlap
   • Must not intersect
   • Must not self intersect
   • Must not intersect or touch interior
   • Must be single part
   • Must not overlap with (line)
   • Must be covered by feature class of (line)
   • Endpoint must be covered by
   • Must be covered by boundary of (line)
   •  
 • Topoloogia editeerimine
  • Editeerimisega seotud protseduurid
  • ArcMap`i topoloogia tööriistariba (Topology toolbar)
  • Topoloogia geomeetrilised elemendid
  • Topoloogia kinnitamine (validating topology) 
 • Täiendav funktsionaalsus ja geoandmebaasi disain
  • Geoandmebaasile rakendatavad geotöötluse vahendid
  • Mudelite loomine ja kasutamine
  • Tööprotseduuride käivitamine skriptide ja ArcObjects vahendite kaudu
  • XML andmete vahetus
  • Geoandmebaasi struktuuri eksportimine XML-i
  • XML eksport/import

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida (tel. 656 4228 või e-post alphagis@alphagis.ee). Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning nad liidetakse järgmiste koolitustega.