Interaktiivsed kaardirakendused II


„Interaktiivsed kaardirakendused“ II on kahepäevane koolitus (kokku 16 akadeemilist tundi), mis annab ülevaate ja sisaldab erinevaid praktilisi harjutusi nii enda või asutuse loodud andmete kaarditeenusteks publitseerimiseks kui ka nende põhjal interaktiivsete veebipõhiste kaartide koostamiseks ArcGIS Online keskkonnas. Läbitakse erinevad töövood ja tutvustatakse võimalusi lähtuvalt koolitusgrupis osalejate personaalsetest soovidest ning konkreetsetest andmetest ja ülesannetest. Kursuse käigus omandatakse teadmised ArcGIS Online olemusest ja kasutamisest ning pilvepõhise GIS-i loomisest ja haldamisest.

Kohapeal praktiliste ülesannete tegemisel saavad kõik osalejad ise läbi teha andmete publitseerimise ja kaardirakenduste loomise toimingud ning samuti kaarditeenuste kasutamist ja pilvelahenduste realiseerimist puudutavad tegevused. Eraldi osana käsitletakse muuhulgas erinevate lisarakenduste (nt ArcGIS Maps for Office, ArcGIS Earth, AppStudio for ArcGIS jt) kasutamist pilveteenuste abil, ArcGIS for Server + Portal for ArcGIS seotust kaarditeenuste tekke- ja kasutusloos, pilvepõhiseid ruumianalüüse, kaardirakenduste loomist ja moodulite konfigureerimist Web AppBuilder keskkonnas ja lõpetuseks mitmesuguste nutirakenduste kaasamist välitöödele (sh Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, Explorer for ArcGIS, Navigator for ArcGIS jt).

Kursuse läbinu on võimeline valima ise sobiliku tehnoloogia ja GIS tööriistad ning hinnata reaalseid vajadusi, mida lähtuvalt ärilistest nõuetest on organisatsioonil veebikaardi koostamisel kasulik teada. Kurususe läbinu oskab iseseisvalt luua lihtsamaid kaardirakendusi oma asutuse andmete jagamiseks ning on kursis võimalustega, kuidas erinevaid tööriistu kaardirakendustesse lisada ning neid konfigureerida. Koolitus annab põhjaliku ülevaate pilvepõhiste veebikaartide loomisest asjakohase sisuga funktsionaaluse ja kasutajaliideste kaudu.

Kursusel osalemine ei eelda varasemaid teadmisi programmeerimisest. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. Kasuks tuleb varasem kogemus mõne ArcGIS tootega ja HTML-i üldise ülesehituse tundmine.

1.  Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: 19.-20. oktoober 2017

2. Hind

“Interaktiivsed kaardirakendused II”, kaks päeva kestev koolitus: 590 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.00-9.10 Saabumine, hommikukohv
 • 9.10-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitajad on vanemkonsultant Nils Nitov.

5. Koolituskursuse kava

1. päev

ArcGIS Online ja GIS pilveteenuste tutvustus

 • ArcGIS Online konto loomine või olemasoleva haldamine
 • Platvormi seadistamine ja administreerimine
 • Platvormi turvalisus
 • Töögruppide loomine ja haldamine
 • ArcGIS Online krediidid
 • ArcGIS Online platvormi sisu
 • Andmete majutamine
 • Kaardigalerii
 • Infoaknad, diagrammid, päringud
 • Andmete visualiseerimine ja sümboloogia
 • Kihtide haldus
 • Maa-ameti (ja teiste pakkujate) aluskaartide ja teenuste kasutamine
 • Kaardiandmete lisamine (KML, CSV, Shape failid, GPX, jne)’
 • Veebikaardi oma kodulehele põimimine

Ruumianalüüsid ja interaktiivsete kaardirakenduste loomine

 • Pilvepõhised ruumianalüüsid (puhveralade loomine, teekondade arvutus, kattuvusanalüüsid, tulipunktide analüüsid jne)
 • Interaktiivsete kaardirakenduste loomine Web AppBuilder keskkonnas ja moodulite konfigureerimine
 • Erinevate kaardirakenduste mallide kasutamine
 • Kaardilugude loomine

2. päev

Erinevate lisarakenduste kasutamine pilveteenuste abil

 • ArcGIS Maps for Office
 • ArcGIS Earth
 • AppStudio for ArcGIS

ArcGIS for Server, Portal for ArcGIS ja kaarditeenused

 • ArcGIS Server tutvustus ja peamised funktsionaalsused
 • Pilvepõhiselt majutatud kaarditeenuste loomine ja kasutamine
 • ArcGIS Portal olemus ja kasutamine
 • Andmete ettevalmistamine nutiseadmetes kasutamiseks (töökihid, aluskaardid ja offline andmestikud)

Nutirakenduste tutvustus ja kasutamine

 • Collector for ArcGIS – andmete kogumise teenuse loomine ja rakenduse kasutamine nutitelefonis
 • Survey123 for ArcGIS – ankeedi loomine ja kasutamine. Täidetud ankeedi kuvamine kaardil
 • Explorer for ArcGIS – andmete visualiseerimine ja presenteerimine
 • Navigator for ArcGIS – navigeerimine ja Collectoriga sidumine

Arutelud ja konkreetsete ülesannete lahendamiste soovitused.

 • Juhendaja abil koolitatavate isiklikest andmetest veebikaartide ja rakenduste loomine.

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.
NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.