Kartograafia ArcGIS-is


“Kartograafia ArcGISis” on edasijõudnute koolitus ning on mõeldud eeskätt kaartide kujundamise ja kartograafiliste toodete valmistamisega seotud spetsialistidele. Koolitus toimub kahel päeval (kokku 16 akadeemilist tundi), mille jooksul antakse esmane ülevaade kartograafia põhitõdedest ning baasteadmised vastavate ülesannete (nt leppemärkide disainimine, kaarditekstide paigutamine, teemakaartide kõrgtasemel kujundamine jne) teostamiseks ArcGIS Desktop tarkvaraga. Praktiliste harjutuste tegemisel kasutatakse ArcGIS for Desktop Advanced tarkvara ning asjakohaseid lisamooduleid (Maplex, Spatial Analyst jt).
Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS for Desktop (Basic, Standard või Advanced) tarkvaraga ja/või mõne Esri algtaseme kursuse (nt ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid) läbimine.

1. Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht: AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: 26.-27. november 2019

2. Hind

Kartograafia ArcGISis, koolituskursus kartograafidele: 590 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant Ranel Suurna.

5. Koolituse teemad

 • Miks GIS-põhine kartograafia
  • GISi kartograafia
  • Kartogaafilise kommunikatsiooni ahel
  • Kaartide liigitus
  • GISi kartogaafia eelised ja puudused 
 • Kartograafiline kujundamine
  • Kartograafilise kujundamise olemus ning seda mõjutavad faktorid
  • Kartograafi ülesanded
  • Kaardi eesmärgid
  • Kaardi kujunduse eesmärgid
  • Kommunikatiivsusega seotud eesmärgid
  • Tööprotsessid kaardi kujundamisel 
 • Sümboloogia ning selle graafilised karakteristikud
  • Geograafilised nähtused
  • Geograafiliste andmete klassifitseerimine
  • Tegurid sümbolite valikul
  • Graafilised karakteristikud
  • Sobivate sümbolite valik ja nende kasutamine
  • Mustrid
  • Kujundamise üldprintsiibid 
 • Värvid kartograafias
  • Värvide kasutamine kaartidel
  • Värvi tajumine
  • Aditiivne ja subtraktiivne värvimudel
  • Värvidimensioonid
  • Värvimudelid ja nende parameetrid
  • Värvieelistused
  • Värviskaalad
  • Kalibreerimine 
 • Sümboloogia ArcMap`is
  • Kartograafia töövahendid ArcMap`is
  • Punkt-, joon- ja pindsümbolite valikud ArcMap`is
  • Tekstisümbolid
  • Värvidega töötamine
  • Geoandmebaasi disainimine kasutades töövahendit Symbol Levels
  • Maskimine
  • 3D sümbolid 
 • Sümboloogia loomine ArcMap`is
  • Erinevate sümbolite genereerimine ja redigeerimine
  • Töötamine fontidega
  • Töötamine mallidega (template)
  • Loodud sümbolite haldamine 
 • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne temaatiline kaardistamine
  • Andmetüübid
  • Horopleet(koropleet)kaardid
  • Kvalitaatiivne sümboloogia ArcMap`is
  • Andmetega töötamine
  • Andmete rühmitamine
  • Rühmitamise võimalused ArcMap`is
  • Kvantitatiivsete andmete esitamine
  • Multivariaatsete kaartide (bivariate maps) loomine 
 • Kaardikirjade paigutamise põhimõtted
  • Kaardikirjade olemus ja ülesanded
  • Kaardikirjade paigutamisega seotud aspektid
  • Kaardikirjade paigutamise põhireeglid punkt-, joon- ja pindobjektidel
  • Kaardikirjade sõrendamine 
 • Tekstide toimetamine ArcMap`is
  • Erinevad teksti paigutamise võimalused: markeerimine (labeling), Maplex, annotatsioonid
  • Label Manager tööriistariba kasutamine
  • Tekstide lisamine kasutades atribuutide tabeli väljades olevaid väärtusi
  • Tekstiga seotud efektide parendamine
  • Tekstipaigutuse valikud punkt-, joon- ja pindobjektidel
  • Duplikaatide kasutamine 
 • Tekstide toimetamine ArcGIS laiendprogrammis Maplex
  • Maplex märgiste paigutamise mooduli põhivõimalused
  • Tegelemine lühendisõnastikega
  • Tekstide paigutamine Maplex`is 
 • Annotatsioonid ArcMap`is
  • Annotatsioonide genereerimine, toimetamine ja säilitamine
  • CAD annotatsioonide konverteerimine geoandmebaasi 
 • Kaardi elemendid
  • Ülevaade kaardi elementidest
  • Visuaalne tasakaal
  • Kaardi raam, pealkiri, mõõtkava ja legend 
 • Kujundusvaate (layout) tehnikad
  • Kujundusvaate (layout) seadistamine
  • Väljatrükiga seotud protsessid ja töövahendid ArcMap`is
  • Väljalõike tegemine kaardiaknast
  • Kaardi pööramine kujundusvaate aknas
  • Kaardipõhjade (template) loomine ja kasutamine
  • Kaardiraamatu koostamine 
 • Rasterandmete kaardistamine
  • Rasterandmete haldamise võimalused – püramiidid ja rasterkataloogid
  • Rastertöötluse vahendid ArcMap`is
  • Rasterandmete omadused
  • Pikslite suuruse modifitseerimine
  • Erinevad rastertöötluse tehnikad 
 • Kartograafilise andmebaasi loomine
  • Kartograafilise andmebaasi tähtsus
  • Andmekihid kartograafilises andmebaasis
  • Andmete täpsus, projektsioon, mõõtkava
 • Generaliseerimine
  • Generaliseerimise mõiste ja ülesanded
  • Generaliseerimise liigid
  • Generaliseerimise töövahendid ArcGIS`is 
 • Kaardi trükkimine
  • Väljundi loomine ArcMap`is
  • Ettevalmistus väljatrükiks
  • Kaardi eksportimine 
 • Kartograafilised esitusmudelid (cartographic representations)
  • Andmebaasi-põhise kartograafilise esitusmudeli (cartographic representation) loomine, Representation tööriistariba ülesehitus
  • Reeglite seadistamine, mudeli editeerimine
  • Geotöötlused vs. esitusmudel
Käsitletavate kursuse teemade detailne loend Esri standardi alusel – kliki siia

6. Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 päeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate nimekirja.