Praktiline GIS omavalitsuses


“Praktiline GIS omavalitsuses” on AlphaGIS OÜ ja konsultatsiooniettevõtte Dereevos OÜ ühise koostööna korraldatav praktilise suunitlusega GIS-alane koolitus, kus tutvutakse ruumiandmete loomise ja haldamise võimalustega ning näidatakse töövahendeid, kuidas lahendada igapäevaseid geograafilise teabega seonduvaid küsimusi.
Kursuse peamine eesmärk on anda ülevaade geoandmetega seotud valdkondadest kohalikus omavalitsuses ja näidata võimalusi, kuidas saada vastavaid ülesandeid GIS-tarkvara abil lihtsamini realiseerida. Selle käigus tutvutakse ka riiklike andmebaaside kaudu kättesaadava info rakendamisega (nt. kuidas tellida igapäevaseks tööks vajalikke andmeid, kuidas kasutada riiklikke veebiteenuseid) jne. Loengu temaatika ja vastavate praktiliste ülesannete sisu sõltub ka asjaolust, mida osalejad ISE tähtsaks peavad ning millistele küsimustele soovivad vastuseid ja lahendusi saada.
Kursus on mõeldud eeskätt GIS-spetsialistidele, geomaatikutele, maakorraldajatele, geodeetidele, IT-spetsialistidele, arhitektidele, planeerijatele ning arenduse, ehituse ja keskkonnaga seotud valdkondade ametnikele. Osalema on oodatud ka omavalitsuse juhid!

Koolituse käigus käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

 • Maakorraldus
  • kataster
  • servituudid
  • aadressid 
 • Arhitektuur, ehitus ja planeeringud
  • lähteülesanne
  • piirangud ja kitsendused
  • planeeringud
  • üldplaneeringud
  • detailplaneeringud
  • muud projektid 
 • Tehnovõrgud (vesi ja kanalisatsioon, soojus, elekter, gaas)
 • Teed ja tänavad
  • (kohalike) teede register
  • liikluskorraldus
 • Keskkond ja haljastus 
 • Aluskaardid (kaardi tüübid, kasutusvaldkonnad)
  • vektorkaardid
  • rasterkaardid ja ortofotod
  • veebikaardid
  • kõrgusandmed
  • GPS-seadmete kaudu kogutav teave

Teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, mis põhinevad kohaliku omavalitsuse näidetel ning kus kasutatakse ESRI ArcView 10 tarkvara, mis on maailma levinuim GIS- ja kaarditarkvara (de facto standard). Kõik osalejad saavad endale vastavad eestikeelsed õppematerjalid ning soovi korral ka 60 päeva kestva tarkvara tasuta prooviversiooni/litsentsi. Koolitusel osalejal on võimalus saata konkreetselt Tema jaoks olulise ning lahendamist vajava küsimuse kirjeldus eelnevalt e-mailiga aadressile Ranel.Suurna@alphagis.ee. Esitatud küsimusi arvestatakse praktiliste ülesannete koostamisel.

NB! Kursusel osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas.

1.  Toimumiskoht ja -aeg

 • Toimumiskoht:  AlphaGIS koolituskeskus, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn. Hoone sissepääsu asukohakaardi vaatamiseks kliki siia.
 • Aeg: kokkuleppel

 2. Hind

Praktiline GIS omavalitsusesGIS-temaatiline koolitus kohalike omavalitsuste spetsialistidele

350 EUR *

* Ühe osaleja hind koos käibemaksuga 20%. Hinnas sisalduvad õppematerjalid, lõunasöök ja kohvipausid.
Mitme osaleja registreerumisel ühest maksjaettevõttest kehtib hinnasoodustus 10%.

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 9.45-10.00 Saabumine, hommikukohv
 • 10.00-11.30 Õppetöö
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Õppetöö
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Õppetöö
 • 15.30-15.45 Kohvipaus
 • 15.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Lektorid

Eduard Pukkonen, MSc (Geoloogia) – Dereevos OÜ juhataja

Töökogemus GIS ja digitaalkartograafia valdkonnas alates aastast 1994. Enam kui 10 a. kogemus omavalitsusega seotud tööde ja projektidega.

 • 1997 kuni tänaseni – Dereevos OÜ juhataja ja konsultant (planeeringud, geoinfosüsteemid (GIS), digitaalkartograafia jne)
 • 1998 – Keila linna strateegilise planeerimise projektijuht
 • 1999 kuni tänaseni – osalemine paljude maakonna-, üld- ja teemaplaneeringute koostamises
 • 1998-2002 –  kohalike omavalitsuse juhtidele ja ametnikele korraldatud loengud EMI-ECO koolitusprogrammis teemal “Kaardid, digitaalkaardid ja geoinfosüsteemid omavalitsuse töös”
 • 2002-2005 – Keila Linnavolikogu liige

Täpsem informatsioon: http://www.spordilinn.ee/cv.htm

Ranel Suurna, BSc (Geoinformaatika ja kartograafia) – AlphaGIS OÜ GIS projektijuht

Töökogemus GIS ja digitaalkartograafia valdkonnas alates aastast 2002.

 • 2005 kuni tänaseni – ESRI tarkvaratoodete konsultant ja ESRI litsentseeritud lektor (erinevate GIS-temaatiliste koolituste ja õppepäevade läbiviimine õppeasutustes, kaardifirmades, kohalikes omavalitsustes jne), osalenud mitmetes omavalitsustele suunatud GIS-lähteülesannete ja teiste GIS-projektide töögruppides.

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS OÜ osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu on koolitusosaku näol võimalik taotledatoetust koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks, mille kaudu saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtted hankida vastavat teenust organisatsioonidelt (sh. AlphaGIS OÜ), kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks, et tõsta töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest.
Koolitusosaku toetuse ja sellega seotud korduma kippuvate küsimuste kohta leiate täpsemat informatsiooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt – kliki siia
NB! AlphaGIS OÜ jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.