Kutse GIS päevale 2014


Kolmapäeval, 19. novembril 2014 toimub Eesti Rahvusraamatukogus kümnendat korda teabepäev GEOGRAAFIA PANEB PAIKA.

Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärgiks on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid, tõsta geograafia õpetajate teadlikkust GIS-idest ja toetada neid õpilastes geoinformaatika, kartograafia ja geograafia erialade vastu huvi äratamisel. Lisaks on teabepäeva üheks oluliseks eesmärgiks kindlasti oskusteabe jagamine – erialaspetsialistid saavad nii omavahel kui ka õpilastele, tudengitele ja õpetajatele oskusteavet jagada. Samuti toimub lisaks GIS päevale samal ajal (17.-23. novembmer) ka juba traditsiooniks saanud geograafia nädal, mille raames viivad GIS päeva korraldajad läbi erinevaid üritusi nii õpetajatele kui ka õpilastele üle Eestimaa (täpsema ürituste kalendri leiad GIS päeva kodulehelt).

Teabepäeval tutvustatakse konverentsisaalis erinevate ettekannete näol GIS-i kasutamist koolis õppetöö efektiivsemaks muutmisel ning erinevate valdkondade spetsialistid räägivad, kuidas GIS-i vahendite abil andmeid koguda ja analüüsida.

Lisaks ettekannetele konverentsisaalis:

  • tutvustavad asutused ja ettevõtted fuajees oma tarkvaralahendusi, andmekogusid, publikatsioone, kaarte jm.;
  • toimuvad õpetajatele ja teistele geograafiahuvilistele praktilise suunitlusega GIS- ja kaarditarkvara kasutamise lühikoolitused – kestvus 2 akadeemilist tundi, toimumise ajad on kl 10.30 ja 13.00. Eelregistreerimine 17. novembrini GIS päeva kodulehe kaudu;
  • on ettekannete vaheaegadel (kell 12-13 ja 14.30-15) võimalik külastada Rahvusraamatukogu näitusesaalis näitust “KAART seinal”;
  • toimub õpilaste arvuti- ja seinakaartide näitus ning parimate tööde autasustamine.

Teabepäev ja sellega seotud üritused on tasuta! Oodatud on geograafiaõpetajad, spetsialistid, ametnikud, tudengid, õpilased ja teised geograafiahuvilised.

Osavõtust palume teatada 17. novembrini 2014.

Kava – http://www.gispaev.ee/gis-paev-2014/kava-ja-ettekanded/

Lisainfo: Kreet Solnask – gispaev@gmail.com

 

Teabepäeva korraldajad:

Eesti Geoinformaatika Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, Statistikaamet, Maa-amet , Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Keskkonnaagentuur, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, Affecto, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, AlphaGIS, Regio.