Maa-amet on lihtsustanud sobilike Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist ArcGIS tarkvara kaudu


Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele kättesaadavad.

Enamikes Euroopa riiklikes geoportaalides on juba kasutusel otsinguteenus (CSW discovery service), mis sisaldab infot selle riigi ruumiandmekogumite ja veebiteenuste kohta. Veebiteenused omakorda võimaldavad näha ja kasutada paljusid ruumiandmeid, osa neist juba harmoniseeritud kujul.

Selleks, et kogu see andmestik geoinfoga tegelevatele spetsialistidele ka praktiliselt kasutatav oleks, on Maa-amet Eesti kasutajatele kohandanud (algselt Esri loodud) INSPIRE kataloogiteenuste sirvija “Geoportaali otsing” lisaprogrammi (add-in), mis on kasutatav kõigi ArcGIS for Desktop tarkvaratoodete (Basic, Standard ja/või Advanced) ArcMap lisapaketina. „Geoportaali otsing“ lisa võimaldab Euroopa riikide geoportaalidest märksõna järgi otsida ruumiandmete ehk INSPIRE direktiivile vastavaid andmekogumeid ja veebiteenuseid, vaadata ja alla laadida nende metaandmeid ning ruumiandmeid kaardile kuvada.

Kokkuvõttes saab “Geoportaali otsingu” kasutaja otsida teda ennast huvitavaid ruumiandmeid üle kogu Euroopa ja neid kaardiaknas koos muude kaardikihtidega vaadata. Soovi korral saab lisada ka teisi (sh mitte-INSPIRE) otsinguteenuseid, mis vastavad OGC CSW standardile ning nende kaudu kirjeldatud vaatamisteenuseid ArcMap keskkonnas kasutada.

„Geoportaali otsing“ on Eesti kasutajale kohandatud tuletis Esri poolt loodud ja Apache 2.0 litsentsi alusel levitatud lahendusest.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

NB! Detailne eestikeelne juhendmaterjal geoportaali otsinguga seotud lisaprogrammi paigaldamiseks ja kasutamiseks on kättesaadav:

Maa-ameti Geoportaali sisust otsingute tegemine ArcGIS for Desktop tarkvarale arendatud INSPIRE CSW lisapaketiga

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ekraanipilt ArcMap töövaatest, kuhu on spetsiaalse Maa-ameti poolt loodud geoportaali otsingu lisaprogrammi kaudu lisatud katastriüksuste vastavad kaardikihid