Maplex for ArcGIS


Maplex for ArcGIS on täiustatud võimalustega automatiseeritud ning kõrgkvaliteediline ArcGIS Desktop laiendus dünaamiliste kaaarditekstide (labels) paigutamiseks ja märgendamiseks, mis on funktsionaalselt rakendatav nii tardkaartide kui ka arvutikaartide loomise protsessis. Maplex vähendab kaardi tootmisega seotud ajalist mahtu ja kulu ligikaudu 40% võrra.

Valik Maplex for ArcGIS kaudu tehtavatest ülesannetest:

  • Tõstab dünaamiliste kartograafiliste tekstide paigutusega seotud toimingute efektiivsust – igal GIS-kasutajal on võimalik ise määratleda kaardikirjade paigutamise reeglistik
  • Rohkete valmiskujul algoritmide kasutus vähendab oluliselt manuaalsele tekstipaigutusele kuluvat aega
  • Spetsiaalsed vahendid tekstide lühendisõnastike koostamiseks ja nende kasutamiseks (nt sõna maantee asemel kuvatakse ekraanil automaatselt selle lühendatud varianti mnt jpt)
  • Intelligentne tekstide poolitamine eraldi ridade kaupa vastavate objektide juures

NB! Alates ArcGIS 10.1 versioonist sisaldub Maplex for ArcGIS laiendus automaatselt kõigis ArcGIS for Desktop tarkvarades (Basic, Standard ja Advanced).

Täiendav info:

  • Maplex for ArcGIS brošüür   [PDF]
  • Maplex for ArcGIS tutvustav ülevaade   [MS PowerPoint]

Maplex for ArcGIS tutvustav ülevaade