Mis on GIS?


Aitab leida…

                        mustreid, seoseid, trende, põhjuseid, mõju.

Mõiste: Geograafiline infosüsteem (GIS) on terviklik süsteem andmete esitamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks viisidel, mis avaldavad seoseid, mustreid ning trende kaartide, raportite, jooniste ja 3D mudelite näol.

GIS kasutab kihipõhist geograafilise informatsiooni mudelit meid ümbritseva maailma iseloomustamiseks ja kirjeldamiseks. Geograafiline informatsioon kujutatakse loogiliste kihtide või teemade kogumina. Detailne kihtide loend ja nende sisu sõltub otseselt kasutaja või asutuse sisemistest vajadustest. Ühe võimalusena võib GIS sisaldada alljärgnevaid andmekihte:

GIS kihid1) teed ja tänavad;

2) maakasutus (nt taimkate, hoonestusalad,äripiirkonnad jne);

3) halduspiirid (asustusüksused jne);

4) veekogud (järved, tiigid jne);

5) katastriüksused

 

GIS kihid

Paremad otsused tänu GIS-lahendustele

Igapäevaselt kasutatakse geograafilisi infosüsteeme miljonite otsuste vastuvõtmisel.

  • Tehnovõrgud kasutavad GIS-lahendusi andmete haldamisel, võrguteabe uuendamisel, töökäskude integreerimisel, aruannete koostamisel.
  • Kohalikud omavalitsused kasutavad GIS-lahendusi, et saada parem ülevaade kruntide, ehitiste, planeeringute kohta, planeerida hooldustöid, hallata tehnovõrke, levitada avalikku teavet.
  • Politseijõud kasutavad GIS-lahendusi vähendamaks kuritegevust ja parandamaks avalikku julgeolekut.
  • Logistikafirmad kasutavad GIS-lahendusi marsruutide ja sõiduplaanide koostamisel.
  • Kindlustusfirmad kasutavad GIS-lahendusi riskianalüüside teostamisel.
  • Keskkonna ja loodusressurssidega seotud ettevõtted ja organisatsioonid kasutavad GIS-lahendusi looduskahjude hindamisel, leiukohtade kaardistamisel, reostuste uuringutel.

GIS-lahendused muudavad otsuste vastuvõtmise kiiremaks, lihtsamaks ja turvalisemaks!

GIS-i tehnoloogilised võimalused

Geoinfosüsteeme kasutatakse igapäevaselt ruumiandmete haldamisel, trendide analüüsimisel ja informatsiooni esitamisel, et paremini mõista meid ümbritsevat maailma.

  • Andmete haldamine

Mitmesugustest allikatest pärit ja erinevates formaatides andmete lõimimine ja kooskasutamine ning neis mustrite ja trendide leidmine aitab teha uusi otsuseid.

  • Planeerimine ja analüüsid

Erinevate stsenaariumite modelleerimine ning nende analüüsimine ja neist arusaamine aitab teha õigeid otsuseid.

  • Mobiilsed lahendused

Nähtuste kaardistamine väljas ning automaatne edastamine kontorisse kiirendab tööprotsesse ning aitab teha otsuseid jooksvalt.

  • Online-põhine koostöö

Informatsiooni jagamine ja uute ideede genereerimine veebipõhiselt aitab teha otsuseid vastavalt vajadusele.

GIS – terviklik süsteem, mis toetab otsuste tegemist.

GIS-valdkonna eestikeelseid õpikuid ja koolitusmaterjale leiab siit

Videomaterjali kasutajanäidetest erinevates valdkondades leiab siit

Mis on GIS (inglise keeles) – www.gis.com lehele