Narva ja Haapsalu linnavalitsused sõlmisid piiramatu Esri omavalitsuslitsentsi lepingu


Narva ja Haapsalu linnavalitsused sõlmisid neil päevil kogu omavalitsuse organisatsiooni ning selle erinevaid instantse hõlmava Esri Enterprise Agreement (EA) tüüpi litsentsilepingu. Allkirjastatud leping annab omavalitsusele ja sellega seotud asutuste/ametite töötajatele võimaluse rakendada piiramatult kõiki populaarsemaid ArcGIS platvormi tooteid ning kaasata uusimat GIS-tehnoloogiat oma töökorralduses ja loodavates infosüsteemides senisest veelgi laialdasemalt, integreeritumalt ja tõhusamalt.

Kohaliku omavalitsuse seisukohast on ajas järjest tähtsamateks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel. Ühelt poolt vajavad KOV ja selle allasutused igapäevaste kaalutletud otsuste tegemisel täpset ja ajakohast infot oma territooriumil toimuva kohta, mis on vajalik pakkumaks inimestele aina kvaliteetsemaid teenuseid, et tagada piirkondade konkurentsivõime kasv ning täita neile seadusega sätestatud ülesandeid. Järjest enam on aktuaalne targa omavalitsuse kontseptsioon, kus muuhulgas suunatakse sihtrühmadele avalikke teenuseid, kasutades selleks IKT lahendusi ning kaasamist. See aitab parandada majanduslikku arengut ning elukvaliteeti. Spetsiaalselt omavalitsustele suunatud Esri litsentsipakett annab vajalikeks tegevusteks nii valdkonnaspetsialistidele kui ka juhtidele tööriistakasti, millest leiab kõikideks erinevateks ülesanneteks sobivad GIS-vahendid.

Tänaseks on piiramatu kasutusalaga Esri omavalitsuse litsentsi sõlminud juba 20 Eestimaa omavalitsust (sh Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Võru linnavalitsused, Saaremaa,  Valga, Türi, Harku, Lääne-Harju, Rae, Viljandi vallavalitsused jpt). Mitmete edulugudega on võimalik sõnas ja pildis lähemalt tutvuda omavalitsustele suunatud GIS-temaatilise seminari ettekannetest salvestatud videomaterjalide abil, mis on leitavad http://www.alphagis.ee/uritused/kov-gis-seminar-2017/kava/

NB! Kohalikele omavalitsustele suunatud Esri EA lepingu ja selle võimaluste tutvustamiseks/kasutamiseks/võimalikuks soetamiseks palume Teil otse ühendust võtta alphagis@alphagis.ee