Rahvusvahelise GIS-päeva tähistamine 16.11.2016


gispaev_banner_20161
Kolmapäeval, 16. novembril 2016 kell 10-17 tähistatakse Eesti Rahvusraamatukogus (Tallinn, Tõnismägi 2) taaskord rahvusvahelist GIS-päeva traditsioonilise suurüritusega “GEOGRAAFIA PANEB PAIKA”. Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärgiks on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid, tõsta aineõpetajate ja õppurite teadlikkust ning toetada neid õpilastes geoinformaatika, kartograafia ja geograafia erialade vastu huvi äratamisel. Lisaks on teabepäeva üheks oluliseks eesmärgiks kindlasti oskusteabe jagamine – erialaspetsialistid saavad nii omavahel kui ka õpilastele, tudengitele ja õpetajatele jagada oma praktilisi oskusi, asjakohaseid näpunäiteid ning anda vajalikke suuniseid. Teabepäeval tutvustatakse konverentsisaalis erinevate ettekannete kaudu GIS-rakendusi koolis õppe- ja loovtööde efektiivsemaks muutmisel ning erinevate valdkondade spetsialistid räägivad, kuidas nad vastavat tehnoloogiat oma igapäevatöös kasutavad.

Teabepäev ja sellega seotud üritustel osalemine on TASUTA!

Kavaga on võimalik tutvuda GIS-päeva kodulehel – http://www.gispaev.ee/gis-paev-2016-3/kava